ESTUDI DE LA PARAULA| CICLE A – XIII DIUMENGE DE DURANT L’ANY

26 junio 2023

Proposta de Lectio Divina personal (o en grup)

XIII DIUMENGE DE DURANT L’ANY Cicle A (Mt 10,37-42)

 

 

PREGÀRIA

Creiem que estàs enmig nostre, Pare, i en el nostre interior;

creiem que l’Esperit del teu Fill ens impulsa.

Et demanem que no deixem d’estar oberts a l’Esperit,

i que sapiguem escoltar les seves insinuacions.

Que vingui sobre nosaltres el teu Esperit

perquè ens ajudi a conèixer més el teu Fill

a través de la Paraula que ara escoltarem.

(B) PASSES PER A LA MEDITACIÓ

  1. LLEGEIX…

Què diu el text?

Atén a tots els detalls possibles. Imagina l’escena. Destaca tots els elements que et criden l’atenció o que et són molt significatius. Gaudeix de la lectura atenta. Pren nota de tot el que adverteixis. Per comprendre el text et poden servir els comentaris que t’oferim a continuació.

Text (Mt 10,37-42)

En aquell temps, Jesús digué als seus apòstols: «Qui estima el pare o la mare més que a mi, no és bo per venir amb mi. Qui estima els fills o les filles més que a mi, no és bo per venir amb mi. Qui no pren la seva creu i m’acompanya, no és bo per venir amb mi. Els qui vulguin guardar la vida en poder seu, la perdran, però els qui per causa meva l’hauran perduda, la retrobaran. Qui us acull a vosaltres, m’acull a mi, i qui m’acull a mi, acull el qui m’ha enviat. Qui acull un profeta perquè és profeta, tindrà la recompensa dels profetes, qui acull un just perquè és just, tindrà la recompensa dels justos, i tothom qui doni un vas d’aigua fresca a un d’aquests petits, només perquè és el meu deixeble, us ho dic amb tota veritat, no quedarà sense recompensa.»

  1. MEDITA…

Què em diu Déu a través del text?  Atén al teu interior. A les mocions (moviments) i emocions que sents. Algun aspecte et sembla dirigit per Déu a la teva persona, a la teva situació, a alguna de les teves dimensions?

Jesús continua ensenyant, educant i preparant els seus deixebles per a la missió a la qual els enviarà. Amb el text d’avui acabarien, pràcticament, els ensenyaments prèvies a l’exercici missioner. Amb aquest text, Jesús convidava a confiar en Déu i a deixar tot tipus de por que impedís declarar-se en favor seu davant dels homes.

 

El deixeble, el missioner, està cridat a ser sense equívocs un home de fe i un home lliure; la Paraula que anuncia exigeix ​​que res no pugui enfosquir la seva claredat, la seva transparència. Per això, el seu estil de vida és sobri (Mt 10,9-10) i els seus vincles afectius estan jerarquitzades per l’amor a Jesús (v 37). Jesús és el valor absolut per al deixeble, qui el fa capaç d’afrontar els patiments i fins i tot la mort (vv 38ss). Qui acull el missioner també viu un vincle de comunió intens amb Jesús i amb el Pare, ja que, qui acull el missioner acull Jesús i en ell, el Pare que l’ha enviat (v. 4t). Actuant així manifesta fe concreta, amor humil i servicial. També qui obre la casa i el cor al missioner coopera en l’extensió del Regne de Déu i participa de la mateixa felicitat que el missioner (vv. 4lss).

Suggeriments:

“És la lògica que cada batejat fa seva. Quina és la meva?”

“El Senyor ens recorda que en la persona que acollim es fa visible la seva presència”

  • “Agafa la teva creu i segueix-me”
  • “El que us acull a vosaltres, m’acull a mi”
  1. COMTEMPLA I PREGA…

Què li dius a Déu gràcies a aquest text? Què et mou a dir-li? Peticions, lloança, acció de gràcies, perdó, ajuda, entusiasme, compromís? Parla amb Déu…

Suggeriments:

Pare bo, tu ens vas donar el teu Fill més estimat,

no te’l vas reservar; fes que tinguem

la generositat i el lliurament per als quals ens

has fet capaços.

  1. ACTUA…

A què et compromet el text? Què ha mogut la pregària en el teu interior? Quin ensenyament hi trobes? Com fer efectiu aquest ensenyament?

  1. COMPARTEIX…

Si la Lectio es fa en grup, podeu compartir amb senzillesa allò que cadascú ha descobert, per tal d’enriquir el grup.

  1. DÓNA GRÀCIES…

Pots acabar aquest moment amb una pregària: expressa a Déu quelcom viscut, dóna-li gràcies per allò que t’ha manifestat, i demana a l’Esperit que et faci passar de la Paraula a la vida.

 

Gràcies, Pare, pel que m’has revelat amb aquesta Paraula,

Ajuda’m a progressar en el coneixement del teu Fill Jesús

i fes-me dòcil a l’acció de l’Esperit en la meva vida.

 

Font Pregaria: Evangeli al dia 2019 Ed. CCS