ESTUDI DE LA PARAULA| CICLE A – XII DIUMENGE DE DURANT L’ANY

19 junio 2023

Proposta de Lectio Divina personal (o en grup)

XII DIUMENGE DURANT L’ANY Cicle A (MT 10,26-33)

 

 

PREGÀRIA

Creiem que estàs enmig nostre, Pare, i en el nostre interior;

creiem que l’Esperit del teu Fill ens impulsa.

Et demanem que no deixem d’estar oberts a l’Esperit,

i que sapiguem escoltar les seves insinuacions.

Que vingui sobre nosaltres el teu Esperit

perquè ens ajudi a conèixer més el teu Fill

a través de la Paraula que ara escoltarem.

(B) PASSES PER A LA MEDITACIÓ

  1. LLEGEIX…

Què diu el text?

Atén a tots els detalls possibles. Imagina l’escena. Destaca tots els elements que et criden l’atenció o que et són molt significatius. Gaudeix de la lectura atenta. Pren nota de tot el que adverteixis. Per comprendre el text et poden servir els comentaris que t’oferim a continuació.

Text (Mt 10,26-33)

En aquell temps, Jesús digué als seus apòstols: «No tingueu por dels homes. No hi ha cap secret que tard o d’hora no sigui revelat; no hi ha res amagat que tard o d’hora no sigui conegut. Allò que us dic en la fosca digueu-ho a plena llum, allò que us dic a cau d’orella, proclameu-ho des dels terrats. I no tingueu por dels qui maten només el cos però no poden matar l’ànima. Tingueu por més aviat del qui pot perdre a l’infern tant l’ànima com el cos. No venen dos pardals per pocs diners? Doncs ni un d’ells no cau a terra si no ho permet el vostre Pare. Però a vosaltres, Déu us té comptats cada un dels cabells. No tingueu por: valeu més que tots els ocells plegats. A tothom qui em reconegui davant els homes, també jo el reconeixeré davant el meu Pare del cel, però a tothom qui em negui davant els homes, també jo el negaré davant el Pare del cel.»

2. MEDITA…

Què em diu Déu a través del text?  Atén al teu interior. A les mocions (moviments) i emocions que sents. Algun aspecte et sembla dirigit per Déu a la teva persona, a la teva situació, a alguna de les teves dimensions?

L’expressió “no tingueu por”, que es repeteix tres vegades, s’usa freqüentment en l’Antic Testament per assegurar l’ajuda divina (vegeu per exemple: Is 41,10; 41,13; 43,1; 43,5; 44,2; Jr 1,8; 30,10). Ara aquesta paraula de consol s’adreça als deixebles perquè superin la por i l’angoixa que porta implícita la persecució. Va acompanyada de tres motivacions: En primer lloc (Mt 10,26-27), la por no ha d’impedir la proclamació oberta del missatge que Jesús els ha encarregat anunciar, ja que aquest missatge acabarà sent públicament conegut. Jesús ha vingut per manifestar les coses que estaven ocultes (Mt 13,35), i el mateix han de fer els seus deixebles. La segona motivació (Mt 10,28) situa els deixebles en l’horitzó del judici. El decisiu no és que la gent pugui perdre la vida, sinó que algú pugui ocasionar-los la ruïna definitiva de la vida (l’ànima) i del cos. No està clar si aquesta al·lusió es refereix al Maligne o si es refereix al mateix Déu, revestit de la seva condició de jutge, encara que en la visió de Mateu aquesta segona possibilitat és molt més probable (vegeu Mt 25,31-46). La tercera motivació (Mt 10,29-31) es fonamenta en la confiança indestructible que els deixebles han de tenir en Déu, a qui reconeixen i invoquen com a Pare. La sol·licitud d’aquest Pare arriba fins a extrems insospitats. Per il·lustrar-la, Jesús recorre a una comparació molt eloqüent: si el Pare té cura fins dels ocells més petits i insignificants i té comptats fins als cabells dels deixebles, pels quals ni ells mateixos es preocupen, com no s’ocuparà del seu poble estimat, que anuncia la bona notícia? La certesa de ser fills de Déu és, doncs, el que en última instància fonamenta la missió, i fa que aquesta no s’aturi davant les dificultats. Les últimes paraules (Mt 10,32-33) reprenen el tema del judici (MT 10,28) i estableixen una equació fàcil d’entendre: allò que succeeixi en el moment de la persecució es repetirà en el moment del judici; els deixebles que hagin sabut donar testimoni de Jesús davant la gent escoltaran el testimoni de Jesús a favor seu davant Déu, però aquells que hagin sucumbit a la por i l’hagin negat es trobaran que també Jesús els negarà davant del seu Pare.

Suggeriments:

“Déu és qui cuida maternalment de la seva comunitat”

“El risc major no és perdre la vida física, sinó perdre’s en el camí la vida”

  • “No tingueu por”
  • “Jo el reconeixeré davant el meu Pare”
  1. COMTEMPLA I PREGA…

Què li dius a Déu gràcies a aquest text? Què et mou a dir-li? Peticions, lloança, acció de gràcies, perdó, ajuda, entusiasme, compromís? Parla amb Déu…

Suggeriments:

Cada un dels meus cabells, Senyor, el tens

comptat, ajuda’m que jo porti millor el

compte de les vegades que els meus germans em necessiten.

  1. ACTUA…

A què et compromet el text? Què ha mogut la pregària en el teu interior? Quin ensenyament hi trobes? Com fer efectiu aquest ensenyament?

  1. COMPARTEIX…

Si la Lectio es fa en grup, podeu compartir amb senzillesa allò que cadascú ha descobert, per tal d’enriquir el grup.

  1. DÓNA GRÀCIES…

Pots acabar aquest moment amb una pregària: expressa a Déu quelcom viscut, dóna-li gràcies per allò que t’ha manifestat, i demana a l’Esperit que et faci passar de la Paraula a la vida.

 

Gràcies, Pare, pel que m’has revelat amb aquesta Paraula,

Ajuda’m a progressar en el coneixement del teu Fill Jesús

i fes-me dòcil a l’acció de l’Esperit en la meva vida.

 

Font Pregaria: Evangeli al dia 2019 Ed. CCS