ESTUDI DE LA PARAULA| CICLE A – XI DIUMENGE DE DURANT L’ANY

12 junio 2023

Proposta de lectio personal (o en grup)

XI DIUMENGE DE DURANT L’ANY Cicle A (Mt 9,36-10,8)

 

 

PREGÀRIA

Creiem que estàs enmig nostre, Pare, i en el nostre interior;

creiem que l’Esperit del teu Fill ens impulsa.

Et demanem que no deixem d’estar oberts a l’Esperit,

i que sapiguem escoltar les seves insinuacions.

Que vingui sobre nosaltres el teu Esperit

perquè ens ajudi a conèixer més el teu Fill

a través de la Paraula que ara escoltarem.

(B) PASSES PER A LA MEDITACIÓ

  1. LLEGEIX…

Què diu el text?

Atén a tots els detalls possibles. Imagina l’escena. Destaca tots els elements que et criden l’atenció o que et són molt significatius. Gaudeix de la lectura atenta. Pren nota de tot el que adverteixis. Per comprendre el text et poden servir els comentaris que t’oferim a continuació.

Text (Mt 9,36-10,8)

En aquells temps, Jesús, en veure aquella multitud de gent, malmenada i desesperançada com les ovelles sense pastor, se n’apiadà, i digué als seus deixebles: «La collita és abundant, però hi ha pocs segadors. Demaneu a l’amo dels sembrats que hi faci anar més segadors.» Llavors cridà els seus dotze deixebles i els donà poder de treure els esperits malignes i de guarir tota malaltia. Els noms dels dotze apòstols són: primer Simó, anomenat Pere, i Andreu, el seu germà; Jaume, fill de Zebedeu, i Joan, el seu germà; Felip i Bartomeu; Tomàs i Mateu, el cobrador d’impostos; Jaume, fill d’Alfeu, i Tadeu; Simó, el zelota, i Judes, l’Iscariot, que el va trair. Jesús envià aquests dotze, tot fent-los aquestes recomanacions: «No us encamineu a les terres dels pagans ni entreu a la província dels samaritans. Aneu més aviat a les ovelles perdudes del poble d’Israel. Pel camí prediqueu, anunciant que el regne de Déu és a prop. Cureu malalts, ressusciteu morts, purifiqueu leprosos, traieu dimonis. No heu pagat res per rebre aquest poder; doneu-lo també sense pagar

  1. MEDITA…

Què em diu Déu a través del text?  Atén al teu interior. A les mocions (moviments) i emocions que sents. Algun aspecte et sembla dirigit per Déu a la teva persona, a la teva situació, a alguna de les teves dimensions?

En aquell temps, en veure Jesús a les munions, es compadia d’elles, perquè estaven extenuades i abandonades, «com a ovelles que no tenen pastor». Llavors diu als seus deixebles: «Les collites són abundants, però els treballadors són pocs; pregueu, doncs, al Senyor de les messes que mani treballadors a les seves collites». Va cridar als seus dotze deixebles, els va donar autoritat per a expulsar esperits immunds i curar tota malaltia i malaltia. Aquests són els noms dels dotze apòstols: el primer, Simón, anomenat Pedro, i Andrés, el seu germà; Santiago, el Zebedeu, i Juan, el seu germà; Felipe i Bartolomé, Tomás i Mateo el publicà; Santiago el Alfeo, i Tadeu; Simón el de Cana, i Judes Iscariot, el que el va lliurar. A aquests dotze els va enviar Jesús amb aquestes instruccions: «No aneu a terra de pagans ni entreu a les ciutats de Samaria, sinó aneu a les ovelles esgarriades d’Israel. Aneu i proclameu que ha arribat el regne dels cels. Cureu malalts, ressusciteu morts, netegeu leprosos, llanceu dimonis. Gratis heu rebut, doneu gratis

Suggeriments:

“El que segueix no és un encàrrec atemporal de Jesús als seus deixebles sinó el que han de fer sempre”

“El sentiment de compassió davant el poble sense pastor que els deixebles estan orientats fonamentalment al poble, és a dir, a la missió”

  • “Senyor jo et segueixo”
  • “Gràcies pel que he rebut”
  1. COMTEMPLA I PREGA…

Què li dius a Déu gràcies a aquest text? Què et mou a dir-li? Peticions, lloança, acció de gràcies, perdó, ajuda, entusiasme, compromís? Parla amb Déu…

Suggeriments:

Mana, Senyor,

molts i bons operaris a les teves messes,

per a sembrar la llavor de l’Evangeli en el món.

Amen

  1. ACTUA…

A què et compromet el text? Què ha mogut la pregària en el teu interior? Quin ensenyament hi trobes? Com fer efectiu aquest ensenyament?

  1. COMPARTEIX…

Si la Lectio es fa en grup, podeu compartir amb senzillesa allò que cadascú ha descobert, per tal d’enriquir el grup.

  1. DÓNA GRÀCIES…

Pots acabar aquest moment amb una pregària: expressa a Déu quelcom viscut, dóna-li gràcies per allò que t’ha manifestat, i demana a l’Esperit que et faci passar de la Paraula a la vida.

 

Gràcies, Pare, per el que m’has revelat amb aquesta Paraula,

ajudeu-me a progressar en el coneixement del teu Fill Jesús

i fes-me dòcil a l’acció de l’Esperit en la meva vida.

 

Font Pregaria: Evangeli al dia 2023 Ed. CCS