ESTUDI DE LA PARAULA| CICLE A – V DIUMENGE DE DURANT L’ANY

30 enero 2023

Proposta de Lectio Divina personal (o en grup)

V Diumenge de Temps Ordinari Cicle A (Mt 5,13-16)

 

 

PREGÀRIA

Envia sobre nosaltres, Senyor, el teu Esperit Sant:

que disposi el nostre cor per escoltar la teva Paraula;

que ens concedeixi trobar-te en ella;

i que faci que aquesta Paraula esdevingui vida en les nostres persones.

(B) PASSES PER A LA MEDITACIÓ

  1. LLEGEIX…

Què diu el text?

Atén a tots els detalls possibles. Imagina l’escena. Destaca tots els elements que et criden l’atenció o que et són molt significatius. Gaudeix de la lectura atenta. Pren nota de tot el que adverteixis. Per comprendre el text et poden servir els comentaris que t’oferim a continuació.

Text  (Mt 5,13-16)

En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Vosaltres sou la sal de la terra. Si la sal ha perdut el gust, amb què la tornarien salada? No serà bona per a res. La llençaran al carrer i que la gent la trepitgi. »Vosaltres sou la llum del món. Un poble dalt d’una muntanya no es pot amagar. Tampoc, quan algú encén un llum, no el posa sota una mesura, sinó en un lloc alt, i fa llum a tots els qui són a casa. Igualment ha de resplendir la vostra llum davant la gent. Llavors, en veure el bé que heu obrat, glorificaran el vostre Pare del cel.»

Comentaris :

Les benaurances acaben amb una aplicació concreta (Mt 5,11-12), i aquesta aplicació continua ara. Mateu recull aquí una comparació de Jesús, en la qual les imatges de la sal i de la llum serveixen per dirigir una paraula d’ànim als deixebles perseguits. Els que viuen segons l’estil de les benaurances són sal i llum del món, és a dir, ferment d’una nova humanitat, que arriba a tots els homes. La novetat i l’alliberament que porta el regne no poden perdre força ni romandre ocultes per por de la persecució, o per deixadesa dels deixebles, sinó que s’han de fer presents en el seu testimoni de vida, per portar tots els homes a la trobada amb Déu .

  1. MEDITA…

Què em diu Déu a través del text?  Atén al teu interior. A les mocions (moviments) i emocions que sents. Algun aspecte et sembla dirigit per Déu a la teva persona, a la teva situació, a alguna de les teves dimensions?

Suggeriments:

La SAL i la LLUM que som han de vèncer en nosaltres la rigidesa, la inautenticitat, tot el que ens «momifica»… desencadenant un amor dinàmic, expressiu, «salat», graciós, saborós, que doni gust viure cadascuna de les benaurances en les diferents etapes de la vida.

  • ¿Donem «sabor» joiós als gestos i obres de cada dia?
  • ¿Com som en família, amb els íntims, amb nosaltres mateixos?
  1. COMTEMPLA I PREGA…

Què li dius a Déu gràcies a aquest text? Què et mou a dir-li? Peticions, lloança, acció de gràcies, perdó, ajuda, entusiasme, compromís? Parla amb Déu…

Suggeriments:

  • Per on tinc jo de començar a fer pobre la meva vida?
  • Podries assenyalar en el teu entorn als quals són veritablement pobres, senzills, nets …
  1. ACTUA…

A què et compromet el text? Què ha mogut la pregària en el teu interior? Quin ensenyament hi trobes? Com fer efectiu aquest ensenyament?

  1. COMPARTEIX…

Si la Lectio es fa en grup, podeu compartir amb senzillesa allò que cadascú ha descobert, per tal d’enriquir el grup.

  1. DÓNA GRÀCIES…

Pots acabar aquest moment amb una pregària: expressa a Déu quelcom viscut, dóna-li gràcies per allò que t’ha manifestat, i demana a l’Esperit que et faci passar de la Paraula a la vida.

Gràcies, Pare, per tot el m’has revelat amb aquesta Paraula,

ajuda’m a progressar en el coneixement del teu Fill Jesús

i fes-me dòcil a l’acció de l’Esperit en la meva vida

 

Font (comentari i suggeriments): http://www.siervas-seglares.org