ESTUDI DE LA PARAULA| CICLE A – SANTISSIMA TRINITAT

29 mayo 2023

Proposta de Lectio Divina personal (o en grup)

SANTISSIMA TRINITAT Cicle A (Jn 3,16-18)

 

 

PREGÀRIA

Envia sobre nosaltres, Senyor, el teu Esperit Sant:

que disposi el nostre cor per escoltar la teva Paraula;

que ens concedeixi trobar-te en ella;

i que faci que aquesta Paraula esdevingui vida en les nostres persones.

(B) PASSES PER A LA MEDITACIÓ

  1. LLEGEIX…

Què diu el text?

Atén a tots els detalls possibles. Imagina l’escena. Destaca tots els elements que et criden l’atenció o que et són molt significatius. Gaudeix de la lectura atenta. Pren nota de tot el que adverteixis. Per comprendre el text et poden servir els comentaris que t’oferim a continuació.

Text (Jn 3,16-18)

Déu estima tant el món, que ha donat el seu fill únic, perquè no es perdi ningú dels qui creuen en ell, sinó que tinguin vida eterna. Déu envià el seu Fill al món no perquè el condemnés, sinó per salvar el món gràcies a ell. Els qui creuen en ell, no seran condemnats. Els qui no creuen, ja han estat condemnats, per no haver cregut en el nom del Fill únic de Déu.

Comentaris:

La tercera fase (Jn 3, 9-21) es centra en la descripció de l’esdeveniment salvífic. La iniciativa ve de Déu (Jn 3, 16), es realitza per mitjà del Fill, que ha vingut de la seva part i que torna a ell a través de la creu-exaltació (Jn 3, 14). L’home s’apropia d’ella o la rebutja mitjançant la fe-incredulitat en l’Enviat. No hi ha millor síntesi de la vida cristiana. Així és el missatge joànic. Estem davant el millor resum de la teologia joànica. El millor comentari d’aquest ens l’ofereix un altre text del quart evangeli, que parla de Jesús com l’Enviat, de qui l’ha enviat i de la fe en ambdós, del judici que es realitza en l’acceptació o rebuig de la llum (Jo 12 , 44-50).

L’»elevació» de Jesús (Jn 3, 14) és la que constitueix el regne, regnat o senyoriu de la vida. En l’elevació a la creu va inclosa l’exaltació a la glòria. En aquesta elevació, l’evangelista Joan accentua les idees següents: la victòria sobre el príncep d’aquest món (Jn 12,31; 14,27-30); la participació de l’home en ella mitjançant la fe (Jn 12, 32); la mort com a pas necessari i un aspecte parcial de l’elevació; la creu no és el lloc de la màxima humiliació, sinó un aspecte de l’elevació.

En aquest evangeli el fonament de la teologia o de la reflexió teològica no és la creu, sinó el fet d’estar assegut a la dreta del Pare; Jesús apareix com el vencedor de la mort (Jn 5, 26; 14,30) i el donador de la vida per a tots els que creuen en ell. El judici de salut o desgràcia, es realitza en l’actitud d’acceptació o de rebuig davant de Jesús (Jn 3, 18-21). En l’evangeli de Joan no hi ha un judici futur, que tindria lloc al final dels temps, a l’estil sinòptic (Mt 25, 31ss). El judici es realitza aquí i ara per l’actitud de l’home davant el Revelador (Jn 3, 18). Déu envià el seu Fill al món perquè l’home pugui salvar-se. Déu va fer l’oferta de la vida. Oferta que continua oberta. Ha de ser acceptada en la fe. El contrari equival a l’auto-exclusió de la vida. Aquest és el judici. En resum: el regne és presentat com la vida eterna. L’accés a ell el fa possible la fe i el sagrament, que no és eficaç sense ella.

  1. MEDITA…

Què em diu Déu a través del text?  Atén al teu interior. A les mocions (moviments) i emocions que sents. Algun aspecte et sembla dirigit per Déu a la teva persona, a la teva situació, a alguna de les teves dimensions?

Suggeriments:

En la resposta de l’amor ens realitzem com a persones i realitzant-nos comprenem el misteri comunitari

Només lliurant-nos personalment sense exclusivitat s’arriba al servei de la veritat que ens fa lliures

  • ” Tant m’estimes, Déu“
  • «Crec, Senyor»
  1. COMTEMPLA I PREGA…

Què li dius a Déu gràcies a aquest text? Què et mou a dir-li? Peticions, lloança, acció de gràcies, perdó, ajuda, entusiasme, compromís? Parla amb Déu…

Suggeriments:

  • Necessitem més comunió, i solidaritat,

            Senyor. ¡Que tots els teus fills puguem sentir-nos

            units a tu i entre nosaltres!

  1. ACTUA…

A què et compromet el text? Què ha mogut la pregària en el teu interior? Quin ensenyament hi trobes? Com fer efectiu aquest ensenyament?

  1. COMPARTEIX…

Si la Lectio es fa en grup, podeu compartir amb senzillesa allò que cadascú ha descobert, per tal d’enriquir el grup.

  1. DÓNA GRÀCIES…

Pots acabar aquest moment amb una pregària: expressa a Déu quelcom viscut, dóna-li gràcies per allò que t’ha manifestat, i demana a l’Esperit que et faci passar de la Paraula a la vida.

 

Gràcies, Pare, per el que m’has revelat amb aquesta Paraula,

ajuda’m a progressar en el coneixement del teu Fill Jesús

i fes-me dòcil a l’acció de l’Esperit en la meva vida.

 

Font (comentari i suggeriments): http://www.siervas-seglares.org