ESTUDI DE LA PARAULA| CICLE A – SANTA MARIA MARE DE DÉU

26 diciembre 2022

Proposta de Lectio Divina personal (o en grup)

SANTA MARIA MARE DE DÉU Cicle A (Lc 2,16-21)

 

 

PREGÀRIA

Envia sobre nosaltres, Senyor, el teu Esperit Sant:

que disposi el nostre cor per escoltar la teva Paraula;

que ens concedeixi trobar-te en ella;

i que faci que aquesta Paraula esdevingui vida en les nostres persones.

(B) PASSES PER A LA MEDITACIÓ

  1. LLEGEIX…

Què diu el text?

Atén a tots els detalls possibles. Imagina l’escena. Destaca tots els elements que et criden l’atenció o que et són molt significatius. Gaudeix de la lectura atenta. Pren nota de tot el que adverteixis. Per comprendre el text et poden servir els comentaris que t’oferim a continuació.

Text  (Lc 2,16-21)

En aquell temps, els pastors anaren a Bet-Lèhem i trobaren Maria i Josep, amb el nen a la menjadora. Havent-ho vist amb els propis ulls, van contar el que els havien dit d’aquell infant, i tothom qui ho sentia es meravellava del que deien els pastors. Maria conservava aquests records en el seu cor i els meditava.

Després els pastors se’n tornaren, glorificant Déu i lloant-lo pel que havien vist i sentit; tot van trobar-ho com els ho havien anunciat.

Passats vuit dies, quan hagueren de circumcidar-lo; li posaren el nom de Jesús; era el nom que havia indicat l’àngel abans que el concebés la seva mare.

Comentaris

La primera reacció, la dels oïdors, va anar tan sols de sorpresa. «María, per part seva, conservava el record de tot això, meditant-ho en el seu interior» (2, 19).

La reacció de María, figura de l’Israel fidel, és diferent. Encara que no ho comprengui, «conserva el record», és a dir, l’ha gravat en la seva memòria. El fet de conservar la memòria d’aquests fets «en el seu cor» (lit.: cf. 1, 66) i de «ponderar-los» possibilitarà un dia la seva comprensió. «Els pastors es van tornar glorificant i lloant a Déu per tot el que havien vist i oïda; tal com els havien dit» (2, 20).

La tercera reacció, la dels marginats i asocials, és parella a la dels àngels («glorificant / glòria» i «lloant a Déu»). Han pogut comprovar personalment la veracitat de l’anunci de l’àngel: els ha nascut un salvador que els traurà de la seva marginació, el Messies d’Israel i Senyor de totes les nacions. Només ells estaven capacitats per a comprendre aquell llenguatge tan cru.

  1. MEDITA…

Què em diu Déu a través del text?  Atén al teu interior. A les mocions (moviments) i emocions que sents. Algun aspecte et sembla dirigit per Déu a la teva persona, a la teva situació, a alguna de les teves dimensions?

Suggeriments:

  • “Prega per nosaltres”
  • «Guarda i medita»
  1. COMTEMPLA I PREGA…

Què li dius a Déu gràcies a aquest text? Què et mou a dir-li? Peticions, lloança, acció de gràcies, perdó, ajuda, entusiasme, compromís? Parla amb Déu…

Suggeriments:

  • Els pastors són els missioners, els que divulguen, els que comuniquen.
  • Abans de comptar hem d’assimilar, discernir, aprofundir el missatge sentit.
  1. ACTUA…

A què et compromet el text? Què ha mogut la pregària en el teu interior? Quin ensenyament hi trobes? Com fer efectiu aquest ensenyament?

  1. COMPARTEIX…

Si la Lectio es fa en grup, podeu compartir amb senzillesa allò que cadascú ha descobert, per tal d’enriquir el grup.

  1. DÓNA GRÀCIES…

Pots acabar aquest moment amb una pregària: expressa a Déu quelcom viscut, dóna-li gràcies per allò que t’ha manifestat, i demana a l’Esperit que et faci passar de la Paraula a la vida.

 

Gràcies, Pare, per tot el m’has revelat amb aquesta Paraula,

ajuda’m a progressar en el coneixement del teu Fill Jesús

i fes-me dòcil a l’acció de l’Esperit en la meva vida.

 

Font (comentari i suggeriments): http://www.siervas-seglares.org