ESTUDI DE LA PARAULA| CICLE A – NAVITAT DEL SENYOR

19 diciembre 2022

Proposta de Lectio Divina personal (o en grup)

IV Navitat del Senyor Cicle A (Jn 1,1-18)

 

 

PREGÀRIA

Envia sobre nosaltres, Senyor, el teu Esperit Sant:

que disposi el nostre cor per escoltar la teva Paraula;

que ens concedeixi trobar-te en ella;

i que faci que aquesta Paraula esdevingui vida en les nostres persones.

(B) PASSES PER A LA MEDITACIÓ

  1. LLEGEIX…

Què diu el text?

Atén a tots els detalls possibles. Imagina l’escena. Destaca tots els elements que et criden l’atenció o que et són molt significatius. Gaudeix de la lectura atenta. Pren nota de tot el que adverteixis. Per comprendre el text et poden servir els comentaris que t’oferim a continuació.

Text (Jn 1,1-18)

Al principi ja existia el qui és la Paraula. La Paraula era amb Déu i la Paraula era Déu. Era, doncs, amb Déu al principi. Per ell tot ha vingut a l’existència, i res del que ha vingut a existir no hi ha vingut sense ell. Tenia en ell la Vida, i la Vida era la Llum dels homes. La Llum resplendeix en la foscor, però la foscor no ha pogut ofegar-la. [Déu envià un home que es deia Joan. Era un testimoni; vingué a donar testimoni de la Llum, perquè per ell tothom arribés a la fe. Ell mateix no era la Llum; venia només a donar-ne testimoni.] Existia el qui és la Llum veritable, la que, en venir al món, il·lumina tots els homes. Era present al món, al món que li deu l’existència, però el món no l’ha reconegut. Ha vingut a casa seva, i els seus no l’han acollit. Però a tots els qui l’han rebut, als qui creuen en el seu nom, els concedeix poder ser fills de Déu. No són nascuts per descendència de sang, ni per voler d’un pare o pel voler humà, sinó de Déu mateix. El qui és la Paraula es va fer home i plantà entre nosaltres el seu tabernacle, i hem contemplat la seva glòria, que li pertoca com a Fill únic del Pare ple de gràcia i de veritat. [Donant testimoni d’ell, Joan cridava: «És aquell de qui jo deia: El qui ve després de mi m’ha passat davant, perquè, abans que jo, ell ja existia.» De l’abundància de la seva plenitud tots nosaltres hem rebut gràcia sobre gràcia. Perquè la Llei, Déu la donà per Moisès, però la gràcia i la veritat ens han vingut per Jesucrist. Déu, ningú no l’ha vist mai; Déu Fill únic, que està en el si del Pare, és qui l’ha revelat.

Comentaris:

L’Evangeli de Sant Joan lliga teologia amb poesia. El pròleg és un preludi, una peça que presenta temes que es veuran amb més detall al llarg de l’obra. Aquests temes inclouen: la preexistència de la Paraula (1, 1-2; 17, 5). Déu/Verb i Pare/Fill com a diferents però, al mateix temps, un (1, 1; 17, 21-22). Jesús com Déu (1, 1, 18; 20, 28). Vida (1, 4; 3, 16; 5, 21-39; 6.40; etcètera). Llum (1, 4; 1, 9; 8, 12; 9, 5). La lluita entre la llum i les tenebres (1, 5; 3, 19-21). La força de la llum sobre la foscor (1, 5; 12, 35). La relació entre Jesús i Joan Bautista (1, 6-8; 1, 15; 1, 19-34). Rebuig (1, 11; 4, 44). El miracle de poder veure la glòria de Déu (1, 14; 12, 41). Jesús com l’unigènit Fill de Déu (1, 18; 3, 16).

El tema principal d’aquests versicles és l’encarnació, i la seva continuació sorprenent, el rebuig del Verb per part d’aquells que pensaríem que li haurien de donar la benvinguda. El Pròleg té un estret paral·lel amb el gran himne de Filipencs 2, 5-11, i també té molt en comú amb Colossencs 1, 15-20 i el primer capítol d’Hebreus. Aquests van ser escrits abans que l’Evangeli de Sant Joan, i sembla probable que el Pròleg agafi elements d’ells.

  1. MEDITA…

Què em diu Déu a través del text?  Atén al teu interior. A les mocions (moviments) i emocions que sents. Algun aspecte et sembla dirigit per Déu a la teva persona, a la teva situació, a alguna de les teves dimensions?

Suggeriments:

» Pren consciència del gran amor amb què t’estima el Pare en lliurar-te el seu Fill com a  germà, company de la teva vida, amic sempre»

    «Davant l’amor de Déu, que no té límits, visquem la nostra fe amb una actitud de  docilitat per ser els seus instruments i per donar-lo a conèixer”

  • “T`estimo”.
  • ” Confio en Tu”
  1. COMTEMPLA I PREGA…

Què li dius a Déu gràcies a aquest text? Què et mou a dir-li? Peticions, lloança, acció de gràcies, perdó, ajuda, entusiasme, compromís? Parla amb Déu…

Suggeriments:

Ets Senyor,

la vida que sorgeix on hi ha ganes de viure,

la llum que sufoca la foscor i obre el matí al món.

Gràcies, Senyor, per la teva paraula, que és llum

i vida habitant entre nosaltres.

  1. ACTUA…

A què et compromet el text? Què ha mogut la pregària en el teu interior? Quin ensenyament hi trobes? Com fer efectiu aquest ensenyament?

  1. COMPARTEIX…

Si la Lectio es fa en grup, podeu compartir amb senzillesa allò que cadascú ha descobert, per tal d’enriquir el grup.

  1. DÓNA GRÀCIES…

Pots acabar aquest moment amb una pregària: expressa a Déu quelcom viscut, dóna-li gràcies per allò que t’ha manifestat, i demana a l’Esperit que et faci passar de la Paraula a la vida.

Vine, Esperit Sant,

il·lumina el meu cor per tal que pugui entendre la Paraula,

conèixer més Jesús

i fer que en la meva vida camini amb criteris evangèlics.

 

Font Pregaria: Evangeli al dia 2022 Ed. CCS