ESTUDI DE LA PARAULA| CICLE A – IV DIUMENGE D’ADVENT

12 diciembre 2022

Proposta de Lectio Divina personal (o en grup)

IV Diumenge d’ Advent Cicle A (Mt 1,18-24)

 

 

PREGÀRIA

Envia sobre nosaltres, Senyor, el teu Esperit Sant:

que disposi el nostre cor per escoltar la teva Paraula;

que ens concedeixi trobar-te en ella;

i que faci que aquesta Paraula esdevingui vida en les nostres persones.

(B) PASSES PER A LA MEDITACIÓ

  1. LLEGEIX…

Què diu el text?

Atén a tots els detalls possibles. Imagina l’escena. Destaca tots els elements que et criden l’atenció o que et són molt significatius. Gaudeix de la lectura atenta. Pren nota de tot el que adverteixis. Per comprendre el text et poden servir els comentaris que t’oferim a continuació.

Text (Mt 1,18-24)

Jesús, el Messies, vingué al món d’aquesta manera: Maria, la seva mare, promesa amb Josep, abans de viure junts es trobà que esperava un fill per obra de l’Esperit Sant. Josep, el seu espòs, que era un home bo, no volent fer-ho saber públicament, es proposava de desfer en secret l’acord matrimonial. Mentre ell hi pensava, se li aparegué en somni un àngel del Senyor que li digué: «Josep, fill de David, no tinguis por de prendre a casa teva Maria com a esposa. És cert que ella ha concebut per obra de l’Esperit Sant; ha de tenir un fill i li has de posar el nom de Jesús, perquè ell salvarà dels pecats el seu poble.» Tot això va succeir perquè es complís el que el Senyor havia anunciat pel profeta: «La verge tindrà un fill, i li posaran Emmanuel», que vol dir Déu-és-amb-nosaltres. Josep es despertà i, complint el que l’àngel del Senyor li havia manat, la prengué a casa com a esposa.

Comentaris:

Generalment pensem en la paraula “anunciació” en el context de l’anunciació a María que donaria llum un fill (Lc 1, 26-38). No obstant això, en l’Evangeli de Sant Mateu, l’àngel s’apareix a Sant Josep. Sant Lluc ens explica de l’obediència de la Mare de Déu (Lc, 1, 38), però Sant Mateu ens explica de l’obediència de San Josep (v. 24).

En el seu relat del naixement de Jesús (Lc 1-2), Sant Lluc posa la Mare de Déu en primer pla. Sant Mateu, per altra bando, posa Sant Josep al davant. En l’Evangeli de Sant Mateu San Josep és important perquè Jesús formarà part del llinatge de David per part de José (1, 1-17). Encara que la lectura de l’evangeli per a avui sembla ser un relat del naixement (gènesi, en el principi), la veritat és que és una explicació de la seva descendència.

No obstant això, Sant Mateu inclou cinc dones en la seva genealogia, i no intenta disminuir el paper de les dones. Les dones que esmenta en particular són interessants. Tamar va tenir una relació sexual amb Judà, el seu sogre (Gn. 38). Rahab era una ramera (Jos 2, 1). Ruth era una estrangera (Rt. 1, 4). Betsabé s’identifica aquí només com “la dona d’Urias” (1, 6), però l’adulteri de David amb Betsabé i l’assassinat d’Urias constitueixen un dels capítols més sòrdids de la Bíblia (2 Sam 11). Finalment està la Mare de Déu, una dona bona i de Déu. Però encara María tenia un problema amb la seva reputació pública a causa del seu embaràs. Potser Sant Mateu incloïa aquestes dones en la seva genealogia per il·lustrar la gràcia de Déu, per donar-nos esperança a tots.

  1. MEDITA…

Què em diu Déu a través del text?  Atén al teu interior. A les mocions (moviments) i emocions que sents. Algun aspecte et sembla dirigit per Déu a la teva persona, a la teva situació, a alguna de les teves dimensions?

Suggeriments:

» Quan ningú ens comprèn, ell ens acull»

 «Déu és amb nosaltres. Això és el que celebrem els cristians en les festes de Nadal”

  • “Et busco”.
  • ” Confio en Tu”
  1. COMTEMPLA I PREGA…

Què li dius a Déu gràcies a aquest text? Què et mou a dir-li? Peticions, lloança, acció de gràcies, perdó, ajuda, entusiasme, compromís? Parla amb Déu…

Suggeriments:

Senyor,

Ajuda’ns a preparar-nos per rebre’t aquest Nadal.

Que brilli la nostra generositat com una estrella

capaç que guiar a tots en la nit.

Que aprenguem de Tu a ser generosos i senzills.

Que quan tots vegin la nostra vida,

puguin dir que Déu encara es recorda del seu poble

  1. ACTUA…

A què et compromet el text? Què ha mogut la pregària en el teu interior? Quin ensenyament hi trobes? Com fer efectiu aquest ensenyament?

  1. COMPARTEIX…

Si la Lectio es fa en grup, podeu compartir amb senzillesa allò que cadascú ha descobert, per tal d’enriquir el grup.

  1. DÓNA GRÀCIES…

Pots acabar aquest moment amb una pregària: expressa a Déu quelcom viscut, dóna-li gràcies per allò que t’ha manifestat, i demana a l’Esperit que et faci passar de la Paraula a la vida.

 

Vine, Esperit Sant,

il·lumina el meu cor per tal que pugui entendre la Paraula,

conèixer més Jesús

i fer que en la meva vida camini amb criteris evangèlics.

Font Pregaria: Evangeli al dia 2022 Ed. CCS