ESTUDI DE LA PARAULA| CICLE A – II Diumenge de Durant l’Any

9 enero 2023

Proposta de Lectio Divina personal (o en grup)

II Diumenge de Durant l’Any  Cicle A (Jn 1,29-34)

 

 

PREGÀRIA

Envia sobre nosaltres, Senyor, el teu Esperit Sant:

que disposi el nostre cor per escoltar la teva Paraula;

que ens concedeixi trobar-te en ella;

i que faci que aquesta Paraula esdevingui vida en les nostres persones.

(B) PASSES PER A LA MEDITACIÓ

  1. LLEGEIX…

Què diu el text?

Atén a tots els detalls possibles. Imagina l’escena. Destaca tots els elements que et criden l’atenció o que et són molt significatius. Gaudeix de la lectura atenta. Pren nota de tot el que adverteixis. Per comprendre el text et poden servir els comentaris que t’oferim a continuació.

Text  (Jn 1,29-34)

En aquell temps, Joan veié que Jesús venia i digué: «Mireu l’anyell de Déu, que pren damunt seu el pecat del món. És aquell de qui jo deia: Després de mi ve un home que m’ha passat davant, perquè, abans que jo, ell ja existia. Jo no sabia qui era, però vaig venir a batejar amb aigua perquè ell es manifestés a Israel.» Després Joan testificà: «He vist que l’Esperit baixava del cel com un colom i es posava damunt d’ell. Jo no sabia qui era, però el qui m’envià a batejar amb aigua em digué: «Aquell sobre el qual veuràs que l’Esperit baixa i es posa és el qui bateja amb l’Esperit Sant.» Jo ho he vist, i dono testimoniatge que aquest és el Fill de Déu.»

Comentaris 

Aquesta perícopa conté el testimoni central de Joan Baptista sobre Jesús. En no assenyalar-auditori, el seu testimoni és perenne, dirigit als homes de tots els temps, i amb ressò permanent en la continuïtat cristiana (1, 15). Joan va a definir a què arriba. Una frase central on descriu la visió de l’Esperit que baixa (1, 32) divideix la perícopa en dues parts simètriques, originant una estructura concèntrica: La present declaració de Joan és un monòleg, precedit d’una breu introducció 1. 29a) i interromput només a (1, 32a), on el narrador precisa el caràcter de les paraules que segueixen. A la primera part Joan parla, en la segona dóna testimoni. La perícopa s’articula al voltant de verbs de visió: «veure» (1, 29. 33. 34), «contemplar» (1, 32) Atenent al seu contingut, pot dividir-se de la manera següent:

1, 29a: Introducció.

1, 29b-11: L’Anyell de Déu. La nova Pasqua.

1, 32: La visió de l’Esperit.

1, 33-34: El Fill de Déu.

En aquesta declaració, que conserva la seva validesa en tota època, exposa Joan el designi de Déu i la identitat del Messies Jesús, que ha de realitzar-lo. Déu es proposa treure a la humanitat de la situació d’esclavitud en què es troba (treure el pecat del món). Utilitzant un símbol de la cultura, l’anyell pasqual, descriu Joan la missió del Messies: ell serà, amb la seva mort, l’alliberador i l’aliment dels que el segueixin en l’èxode que va a realitzar. L’època que comença és festiva (pasqua), per tenir l’alegria de la llibertat, i representa la veritable aliança de Déu amb la humanitat. Per a aquesta missió Jesús ha rebut la seva investidura, la seva unció de Messies, que és la plenitud de l’Esperit, força de vida-amor, comunicació personal de Déu. Així, la Paraula es fa home, es realitza plenament el projecte diví. Ell és per això el Fill de Déu, Déu entre els homes, l’enviat del Pare, el que ha baixat del cel. Participant de la plenitud que ell posseeix, els que s’adhereixin a ell naixeran de l’Esperit, rebent la força de vida-amor que els alliberarà de l’opressió del pecat. La declaració de Joan és una invitació als homes de tota època: els fa saber que en Jesús es troba la vida, que per ell poden alliberar-se de l’opressió.

  1. MEDITA…

Què em diu Déu a través del text?  Atén al teu interior. A les mocions (moviments) i emocions que sents. Algun aspecte et sembla dirigit per Déu a la teva persona, a la teva situació, a alguna de les teves dimensions?

Suggeriments:

  • Reviso els meus compromisos baptismals?, els actualitzo en l’avui de l’Església?
  • «Anyell de Déu, tingueu pietat
  1. COMTEMPLA I PREGA…

Què li dius a Déu gràcies a aquest text? Què et mou a dir-li? Peticions, lloança, acció de gràcies, perdó, ajuda, entusiasme, compromís? Parla amb Déu…

Suggeriments:

  • «Mira al» Anyell «, l’aliment pasqual, el expiador dels pecats del poble, ¿t’identifiques amb ell?
  • Reconeixes Jesús en les persones del teu entorn ?, a què signes ets més sensible ?, quines actituds desperten la teva atenció?
  1. ACTUA…

A què et compromet el text? Què ha mogut la pregària en el teu interior? Quin ensenyament hi trobes? Com fer efectiu aquest ensenyament?

  1. COMPARTEIX…

Si la Lectio es fa en grup, podeu compartir amb senzillesa allò que cadascú ha descobert, per tal d’enriquir el grup.

  1. DÓNA GRÀCIES…

Pots acabar aquest moment amb una pregària: expressa a Déu quelcom viscut, dóna-li gràcies per allò que t’ha manifestat, i demana a l’Esperit que et faci passar de la Paraula a la vida.

 

Gràcies, Pare, per tot el m’has revelat amb aquesta Paraula,

ajuda’m a progressar en el coneixement del teu Fill Jesús

i fes-me dòcil a l’acció de l’Esperit en la meva vida.

Font Pregària: Evangelio al dia 2021 Ed. CCS