ESTUDI DE LA PARAULA| CICLE A – I DIUMENGE DE QUARESMA

20 febrero 2023

Proposta de Lectio Divina personal (o en grup)

I Diumenge de Quaresma Cicle A (Mt 4,1-11)

 

 

PREGÀRIA

Envia sobre nosaltres, Senyor, el teu Esperit Sant:

que disposi el nostre cor per escoltar la teva Paraula;

que ens concedeixi trobar-te en ella;

i que faci que aquesta Paraula esdevingui vida en les nostres persones.

(B) PASSES PER A LA MEDITACIÓ

  1. LLEGEIX…

Que diu el text?

Atén a tots els detalls possibles. Imagina l’escena. Destaca tots els elements que et criden l’atenció o que et són molt significatius. Gaudeix de la lectura atenta. Pren nota de tot el que adverteixis. Per comprendre el text et poden servir els comentaris que t’oferim a continuació.

Text (Mt 4,1-11)

En aquell temps, l’Esperit conduí Jesús al desert perquè el diable el temptés. Feia quaranta dies i quaranta nits que dejunava, i quedà extenuat de fam. El temptador se li acostà i li digué: «Si ets Fill de Déu, digues que aquestes pedres es tornin pans.» Jesús li respongué: «Diu l’Escriptura: “L’home no viu només de pa; viu de tota paraula que surt de la boca de Déu”.» Llavors el diable se l’enduu a la ciutat santa, el deixa dalt la cornisa del temple i li diu: «Si ets Fill de Déu, tira’t daltabaix; l’Escriptura diu: “Ha donat ordre als seus àngels que et duguin a les palmes de les mans, perquè els teus peus no ensopeguin amb les pedres”.» Jesús li contesta: «També diu l’Escriptura: “No temptis el Senyor, el teu Déu”.» Després el diable se l’enduu dalt una muntanya altíssima, li fa veure tots els reialmes del món i la seva glòria i li diu: «Tot això t’ho donaré si et prosternes i m’adores.» Llavors li diu Jesús: «Vés-te’n d’aquí, Satanàs! L’Escriptura diu: “Adora el Senyor, el teu Déu, dóna culte a ell tot sol”.» Llavors el diable el deixà estar, i vingueren uns àngels per proveir-lo.

Comentaris:

El passatge de les temptacions és molt més breu en Marc que en Mateu i Lluc. La semblança d’aquests dos últims fa pensar que tots dos el van rebre d’una font comuna, en la qual aquell record breu (Mc 1,12-13) havia estat ampliat amb un diàleg entre Jesús i Satanàs, a força de cites i referències a l’Antic testament.

El relat de Mateu està molt elaborat literàriament i teològica. El seu principal interès és subratllar l’obediència de Jesús com a Fill a la voluntat de Déu, i el contrast entre el fracàs d’Israel en el seu camí pel desert i la victòria de Jesús. Aquesta elaboració tan acurada del relat fa pensar que Mateu ha volgut condensar-hi les proves que van acompanyar Jesús al llarg de tota la seva vida, i que seguien perseguint l’Església: l’alternativa entre el poder i la glòria d’una banda, i l’obediència humil a la voluntat del Pare per una altra. Jesús va escoltar la invitació a acreditar-se per mitjà de signes portentosos (Mt 12, 38; 16,1), a abandonar el camí de la creu (Mt 16, 21-22), però al llarg de tota la seva vida va deixar ben clara la seva condició de Fill de Déu, obedient al Pare. Els primers cristians van experimentar també la temptació del poder i la glòria, però també ells van optar pel model dels que només viuen per fer la voluntat del Pare (Mt 5, 3-12; 6, 25-34).

Els cristians de tots els temps poden veure reflectida la seva pròpia experiència en aquest relat. La introducció ens situa en el context adequat: l’Esperit de Déu és qui guia Jesús; el porta al desert, que en l’Antic Testament és el lloc on el poble d’Israel va experimentar la prova i l’assistència de Déu; allí passa Jesús quaranta dies i quaranta nits, que recorden Moisès (Ex 34:28) i Elies (2 Re, 19-8), i resumeixen els quaranta anys que va durar el camí d’Israel pel desert. Les tres temptacions són en realitat una sola, ja que la pretensió contínua de Satanàs és fer renegar Jesús de la seva vocació com a Fill obedient de Déu.

En el baptisme (Mt 3,13-17) la veu del cel havia declarat solemnement que Jesús és el Fill, i que ho és segons el model de servent sofrent: ara les paraules insidioses del temptador posen en dubte aquesta afirmació i la vocació de Jesús, demanant-li que es doblegui davant el poder i la glòria, i que utilitzi la seva condició de Fill per sotmetre Déu. Vencent la prova, Jesús apareix com l’autèntic Israel. Les tres «temptacions» recorden els moments de prova en el camí d’Israel pel desert: la petició del pa (Ex 16), el culte als ídols (Ex 32). Les respostes de Jesús, amb tres cites agafades del llibre del Deuteronomi (Dt 8: 3, 6:16 i 6,13-15) se situen en el mateix context. Jesús ha sortit victoriós de la prova a la qual va sucumbir Israel, per això pot convocar el nou poble de Déu.

  1. MEDITA… 

Què em diu Déu a través del text?  Atén al teu interior. A les mocions (moviments) i emocions que sents. Algun aspecte et sembla dirigit per Déu a la teva persona, a la teva situació, a alguna de les teves dimensions?

Suggeriments:

“L’Esperit ens porta amb Jesús al desert, lloc de la prova, de purificació i de transformació.”

» Desert experiència d’amor. «La portaré al desert i li parlaré al cor» (Os. 2, 16)”

  • “Confio en Tu”.
  • ” M’ajudes a reconèixer les temptacions”
  1. COMTEMPLA I PREGA…

Què li dius a Déu gràcies a aquest text? Què et mou a dir-li? Peticions, lloança, acció de gràcies, perdó, ajuda, entusiasme, compromís? Parla amb Déu…

Suggeriments:

Senyor,

amic que encoratges la meva vida, a Tu vull jo adorar.

Ajuda’m, Senyor, a no amagar el meu rostre quan

Algú em pregunta que em va a mi tot el teu.

I perquè vull, Senyor, viure de la teva paraula,

“No em deixis caure en la temptació”

  1. ACTUA…

A què et compromet el text? Què ha mogut la pregària en el teu interior? Quin ensenyament hi trobes? Com fer efectiu aquest ensenyament?

  1. COMPARTEIX…

Si la Lectio es fa en grup, podeu compartir amb senzillesa allò que cadascú ha descobert, per tal d’enriquir el grup.

  1. DÓNA GRÀCIES…

Pots acabar aquest moment amb una pregària: expressa a Déu quelcom viscut, dóna-li gràcies per allò que t’ha manifestat, i demana a l’Esperit que et faci passar de la Paraula a la vida.

 

Vine, Esperit Sant,

il·lumina el meu cor per tal que pugui entendre la Paraula,

conèixer més Jesús

i fer que en la meva vida camini amb criteris evangèlics.

 

Font Pregaria: Evangeli al dia 2019 Ed. CCS