ESTUDI DE LA PARAULA| CICLE A – I DIUMENGE D’ADVENT

21 noviembre 2022

Proposta de Lectio Divina personal (o en grup)

XXXV Diumenge de durant l’ any Cicle C (Mt 24,37-44)

 

 

PREGÀRIA

Envia sobre nosaltres, Senyor, el teu Esperit Sant:

que disposi el nostre cor per escoltar la teva Paraula;

que ens concedeixi trobar-te en ella;

i que faci que aquesta Paraula esdevingui vida en les nostres persones.

(B) PASSES PER A LA MEDITACIÓ

  1. LLEGEIX…

Què diu el text?

Atén a tots els detalls possibles. Imagina l’escena. Destaca tots els elements que et criden l’atenció o que et són molt significatius. Gaudeix de la lectura atenta. Pren nota de tot el que adverteixis. Per comprendre el text et poden servir els comentaris que t’oferim a continuació.

Text (Mt 24,37-44)

En aquell temps, deia Jesús als seus deixebles: «Quan vindrà el Fill de l’home passarà com en temps de Noè. Els dies abans del diluvi tothom continuava menjant i bevent i casant-se, fins que Noè hagué entrat a l’arca. No s’havien adonat de res quan els sorprengué el diluvi i se’ls endugué tots. Igual passarà en l’adveniment del Fill de l’home. Si hi hagués llavors dos homes plegats al camp, potser l’un fóra pres i l’altre deixat; si hi hagués dues dones molent plegades, potser l’una fóra presa i l’altra deixada. Vetlleu, doncs, perquè no sabeu quin dia vindrà el vostre Senyor. Estigueu-ne segurs: si el cap de casa hagués previst l’hora de la nit que el lladre vindria, no s’hauria adormit ni hauria permès que li entressin a casa. Estigueu a punt també vosaltres, que el Fill de l’home vindrà a l’hora menys pensada.»

Comentaris:

El text és el final de la primera part de l’discurs escatològic (24,3-44) i té dues parts:

  1. a) vv. 37-41: la comparació amb els dies de Noè, en què Jesús utilitza un altre element de l’AT (la vinguda de l’Fill de l’home, que apareix en Dn 7,13): paral·lelisme en la vida quotidiana, però diferència en el que està per arribar!
  2. b) vv. 42-44: la segona part té una crida a la vigilància (v. 42), una petita comparació (v. 43) i una aplicació que inverteix la comparació anterior (v. 44).

La relació establerta entre ‘la vinguda de el Fill de l’home’ (vv. 37.39) i ‘ve vostre Senyor-ve el Fill de l’Home’ (vv. 42.44) deixa com a cor de el text escenes de vida quotidiana en el moment de la parusia. Enfront a tots els arrossegats pel diluvi, aquí un / a és pres i un altre / a és deixat. S’eixampla la salvació però no s’evita el judici.

  1. MEDITA…

Què em diu Déu a través del text?  Atén al teu interior. A les mocions (moviments) i emocions que sents. Algun aspecte et sembla dirigit per Déu a la teva persona, a la teva situació, a alguna de les teves dimensions?

Suggeriments:

«Vetlleu “Estigueu a punt”, és la recomanació de Jesús»

 » Viure en esperança i despertant l’esperança»       

  • “T’ espero”.
  • ”Estic en camí”
  1. COMTEMPLA I PREGA…

Què li dius a Déu gràcies a aquest text? Què et mou a dir-li? Peticions, lloança, acció de gràcies, perdó, ajuda, entusiasme, compromís? Parla amb Déu…

Suggeriments:

Senyor,

Avui comencem a caminar cap el Nadal.

Sigues Tu el mestre que ens ensenyi a transitar

per les sendes d’humilitat i a acollir

tots amb un mateixa somriure.

Ensenya’ns a descobrir l’important del Nadal.

  1. ACTUA…

A què et compromet el text? Què ha mogut la pregària en el teu interior? Quin ensenyament hi trobes? Com fer efectiu aquest ensenyament?

  1. COMPARTEIX…

Si la Lectio es fa en grup, podeu compartir amb senzillesa allò que cadascú ha descobert, per tal d’enriquir el grup.

  1. DÓNA GRÀCIES…

Pots acabar aquest moment amb una pregària: expressa a Déu quelcom viscut, dóna-li gràcies per allò que t’ha manifestat, i demana a l’Esperit que et faci passar de la Paraula a la vida.

Vine, Esperit Sant,

il·lumina el meu cor per tal que pugui entendre la Paraula,

conèixer més Jesús

i fer que en la meva vida camini amb criteris evangèlics.

 

Font Pregaria: Evangeli al dia 2022 Ed. CCS