ESTUDI DE LA PALABRA| CICLE B – III DIUMENGE DE DURANT L’ANY

15 enero 2024

III DIUMENGE DE DURANT L’ANY Cicle B (Mc 1,14-20)
PREGÀRIA

Creiem que estàs enmig nostre, Pare, i en el nostre interior;
creiem que l’Esperit del teu Fill ens impulsa.
Et demanem que no deixem d’estar oberts a l’Esperit,
i que sapiguem escoltar les seves insinuacions.
Que vingui sobre nosaltres el teu Esperit
perquè ens ajudi a conèixer més el teu Fill
a través de la Paraula que ara escoltarem.

(B) PASSES PER A LA MEDITACIÓ

1. LLEGEIX…

Què diu el text?
Atén a tots els detalls possibles. Imagina l’escena. Destaca tots els elements que et criden l’atenció o que et són molt significatius. Gaudeix de la lectura atenta. Pren nota de tot el que adverteixis. Per comprendre el text et poden servir els comentaris que t’oferim a continuació.

Text (Mc 1,14-20)
Després d’haver estat empresonat Joan, Jesús es presentà a Galilea predicant la bona nova de Déu; deia: «Ha arribat l’hora i el regne de Déu és a prop. Convertiu-vos i creieu en la bona nova.» Tot passant vora el llac de Galilea, veié Simó i el seu germà Andreu. Estaven tirant el filat a l’aigua, perquè eren pescadors. Jesús els digué: «Veniu amb mi, i us faré pescadors d’homes.» Immediatament abandonaren les xarxes i se n’anaren amb ell. Poc més enllà veié Jaume, fill de Zebedeu, i el seu germà Joan. Eren a la barca repassant les xarxes. Els cridà immediatament, i ells deixaren el seu pare Zebedeu amb els jornalers a la barca, i se n’anaren amb Jesús.

Comentaris:
El lloc geogràfic en què Jesús inaugura la seva presentació és Galilea, una regió fins llavors insignificant i sense relleu. Aquí fa escoltar la seva veu, apareixent no com un profeta més, sinó com aquell en qui l’esperat regne de Déu comença a ser realitat. Regne de Déu és una expressió que enfonsa les seves arrels en l’Antic Testament i el judaisme. Resum tot el que Israel esperava dels temps messiànics. En llavis de Jesús adquireix un significat concret: sobirania universal de Déu com a pare compassiu i salvador. Sobre els cors oprimits destella així un raig d’esperança.

Aquesta realitat és oferiment i do de Déu, del qual ningú queda exclòs. Però, si Déu atorga, espera al seu torn una resposta d’acolliment per part de l’home. La resposta exigida s’expressa en dues actituds concretes: conversió i fe.

Convertir-se significa literalment prendre una altra direcció, canviar de rumb, no quedar-se on s’està i com s’està, esforçar-se per arribar a ser el que s’ha de ser. En el context de la predicació de Jesús sobre el regne de Déu això equival a permetre que Déu sigui Déu, a reconèixer a Déu com la realitat que tot ho determina; equival, en altres termes, a trencar l’entossudiment de l’home, a desmuntar la seva autonomia, a veure i realitzar la seva existència finita com una existència rebuda de Déu. La segona actitud, la fe, no és sinó el costat positiu de la primera: l’obertura i disposició a escoltar, la bona voluntat per a abandonar-se al poder salvador de Déu amb una confiança cega i total.

Conversió i fe han de realitzar-se en el seguiment de Jesús. La vocació dels primers deixebles és, per part d’ells, un exemple concret de conversió i de fe, i per part de Jesús, un acte revelador del que ell volia i havia de realitzar. Cridant al seu seguiment a uns pescadors, Jesús manifesta que no es proposa actuar com un simple rabí o mestre del seu temps.

2. MEDITA…
Què em diu Déu a través del text? Atén al teu interior. A les mocions (moviments) i emocions que sents. Algun aspecte et sembla dirigit per Déu a la teva persona, a la teva situació, a alguna de les teves dimensions?

Suggeriments:

“Un moment personal, de maduresa, de comunicació, de profunditat en què Déu és «absolutament necessari perquè la vida tingui sentit…»”.

“El Regne de Déu està arribant, està arribant a la teva vida, a la meva, …… Ell passa transformant.”

– “El Regne està arribant”
– “Canvia i creu”

3. COMTEMPLA I PREGA…
Què li dius a Déu gràcies a aquest text? Què et mou a dir-li? Peticions, lloança, acció de gràcies, perdó, ajuda, entusiasme, compromís? Parla amb Déu…

Suggeriments:
Recorda, Senyor,
que la teva tendresa i la teva misericòrdia són eternes;
recorda’t de mi, amb misericòrdia, per la teva bondat Senyor.
El Senyor és bo i és recte, i ensenya el camí als pecadors;
fa caminar als humils amb rectitud,
ensenya el seu camí als humils.

4. ACTUA…
A què et compromet el text? Què ha mogut la pregària en el teu interior? Quin ensenyament hi trobes? Com fer efectiu aquest ensenyament?

5. COMPARTEIX…
Si la Lectio es fa en grup, podeu compartir amb senzillesa allò que cadascú ha descobert, per tal d’enriquir el grup.

6. DÓNA GRÀCIES…
Pots acabar aquest moment amb una pregària: expressa a Déu quelcom viscut, dóna-li gràcies per allò que t’ha manifestat, i demana a l’Esperit que et faci passar de la Paraula a la vida.

Gràcies, Pare, pel que m’has revelat amb aquesta Paraula,
ajuda’m a progressar en el coneixement del teu Fill Jesús
i fes-me dòcil a l’acció de l’Esperit en la meva vida.

Font Pregaria: Evangeli al dia 2023 Ed. CCS