Experiència ÂNIMA

Programa curricular escolar (educatiu-pastoral) competencial, experiencial, sistemàtic i avaluatiu per acompanyar i orientar l’alumnat en el seu creixement personal integral

Coneix els materials

concepte integral

 

Dimensió emocional i interioritat

  • (Model de persona: equilibrada; PCS 1 RESILIENT)

Capaç de conèixer-se, acceptar-se i estimar-se a si mateixa i a  les altres persones, per desenvolupar la seva autoestima, arribar a ser una persona equilibrada, resilient, feliç, preparada per desenvolupar al màxim el seu talent personal i establir amb les altres persones unes relacions plenes.

Q

 

Autoconeixement i discerniment vocacional

  • (Model de persona: Amb un Projecte de Vida; PCS 1 RESILIENT)

Capaç de descobrir quin és el sentit de la seva vida a partir d’un profund nivell d’autoconeixement i viure conforme a la seva vocació, a unes motivacions, unes metes i uns valors, responent així a la crida de Déu.

Q

 

 

 

Afectivitat i sexualitat per a l’amor

  • (Model de persona: equilibrada; PCS 1 RESILIENT)

Capaç de conèixer-se, acceptar-se i estimar-se a si mateixa i a  les altres persones, per desenvolupar la seva autoestima, arribar a ser una persona equilibrada, resilient, feliç, preparada per desenvolupar al màxim el seu talent personal i establir amb les altres persones unes relacions plenes.

Q

 

Dimensió transcendent i religiosa: gratuïtat i celebració; educació al dol i per a l’esperança; sentit de la vida i raonabilitat de la fe.

  • (Model de persona: Oberta a la Fe; PCS 2. OBERTA A LA Transcendència)

Capaç de preguntar-se sobre el sentit de la vida mitjançant l’educació de la interioritat, el descobriment i vivència dels valors evangèlics i la integració de la dimensió transcendent en el seu projecte de vida per afavorir la trobada personal amb Jesucrist, vivint aquesta experiència de manera compartida en Comunitat com a  membres de l’Església.

Q

 

Aprendre a aprendre (orientació acadèmica)

  • (Model de persona: Autònoma; PCS 3 AUTÒNOMA)

Capaç de governar-se a si mateixa amb motivació espontània i reflexió, d’acord amb uns valors, considerant les opcions disponibles i preveient-ne les conseqüències, construint-se a si mateix com una persona perseverant amb iniciativa i motivada per aprendre al llarg de la vida.

Q

 

 

 

Convivència i habilitats socials

  • (Model de persona: Empàtica i Participativa; PCS 6 COL·LABORADORA)

Capaç de cooperar i treballar en equip aplicant i desenvolupant les habilitats socials, les eines de gestió de conflictes i de negociació, així com la gestió del canvi, per a convertir-se en una persona activa socialment.

Capaç de ser sensible a la realitat i necessitats de la resta de les persones per contribuir a un món millor; de desenvolupar una escolta activa per comprendre els punts de vista dels altres; de reconèixer, expressar i valorar positivament les fortaleses i assoliments dels altres per promoure actituds positives; de respectar i saber relacionar-se amb tots per valorar la diversitat com una gran oportunitat d’enriquiment personal i social.

 

Q

Valors socials i de l’entorn

  • (Model de persona: Compromesa; PCS 7 COMPROMESA)

Oberta a altres cultures i costums, capaç de comprendre el món i actuar responsablement amb criteris de justícia i solidaritat segons els principis i valors de l’Evangeli, amb especial compromís amb els més necessitats, per participar en la transformació de la Societat i en la cura de la “Casa Comuna”.

Q

MATERIALES

Accés restringit

Creixement personal

Escola Salesiana.