EPI | CICLE B – VII DIUMENGE DE PASQUA

6 mayo 2024

Mc 16, 15-20
Narrador: En aquell temps es va aparèixer Jesús als deixebles i els va dir:

Jesús: Aneu per tot el món i anuncieu l’Evangeli a tothom.

Deixeble 1: Senyor, I què passarà amb qui cregui i es faci batejar?

Jesús: Que se salvarà.

Deixeble 2: I el que no vulgui creure?

Jesús: Ell que no vulgui salvar-se, no se salvarà.

Deixeble 1: Quins senyals acompanyaran els qui creguin?

Jesús: Molts, molts senyals.

Deixeble 2: Digna’ns quins senyals!

Jesús: Faran miracles en el meu nom.

Deixeble 1: Quines coses més faran, Mestre?

Jesús: Parlaran llengües noves… i faran coses meravelloses.

Deixeble 2: I podran curar tots els malalts?

Jesús: Sí, posaran les mans sobre els malalts i es posaran bons.

Deixeble 1: Que fantàstic, Mestre! Serà una passada! I això ho podrem fer tots els que t’hem conegut?

Jesús: Això ho podran fer… tots els que creuen en Jesús!

Narrador: Dit això, el Senyor Jesús va pujar al cel i s’assegué a la dreta de Déu Pare. I els deixebles es van anar a proclamar l’Evangeli.

Deixeble 2: El Senyor va venir a salvar-nos! Jesús va morir, però ha ressuscitat! Convertiu-vos! Creieu la Bona Notícia!

Narrador: I el Senyor actuava amb ells i confirmava la Paraula amb els signes que els acompanyaven.

Un cop ressuscitat, Jesús va fer alguns encàrrecs als seus amics: els va demanar que es posessin en camí cap a tot lloc conegut de la terra i que comuniquessin a tots els pobles el que el van veure fer i el que li van sentir dir, i que animessin a tots a pertànyer al grup dels seus amics.

D’aquesta manera, a través dels seus amics, Jesús es va anar donant a conèixer.

Després ell va tornar al costat del seu Pare Déu. D’aquest moment en diem l’Ascensió de Jesús al cel.

Senyor,
Vós ens heu confiat la construcció del nostre món,
que és també el vostre Regne.
Voleu que ens fem responsables
i ens demaneu que hi siguem
actius i creadors.

Gràcies, per la confiança que ens manifesteu;
ajudeu-nos a produir
fruits abundants per al bé
dels nostres germans,
i perquè vagi essent realitat
el vostre Regne, aquí a la terra
com ho és en el cel.

Juguem
Pinta el dibuix