EPI | CICLE B – III DIUMENGE DE DURANT L’ANY

15 enero 2024

Mc 1,14-20

NARRADOR: Us explicare una història de Jesús. Tràfic de com Jesús va triar als seus primers amics això pas en un lloc que es deia Galilea. El rei Herodes, que era rei de la Judea, havia manat empresonar a Juan perquè aquest li deia que havia de canviar i ser bo. Atent, Jesús s’acosta!

JESÚS: Bon dia, amics! Ha arribat l’hora i el regne de Déu és a prop. Convertiu-vos i creieu en la bona nova.

SIMÓ: Teníem ganes de veure’t, Jesús.

ANDREU: Pensàvem que no vindries a buscar-nos.

JESÚS: Veniu amb mi, i us faré pescadors d’homes..

NARRADOR: Immediatament abandonaren les xarxes i se n’anaren amb ell. Poc més enllà veié Jaume, fill de Zebedeu, i el seu germà Joan. Eren a la barca repassant les xarxes. Els cridà immediatament, i ells deixaren el seu pare Zebedeu amb els jornalers a la barca

JESÚS: Hola amics! Veniu amb mi i us faré pescadors d’homes.

SIMÓ: Mestre, això de pescar home ho veig una mica embolicat.

ANDRÉU: Als peixos no necessitem convence’ls, però si als homes…

NARRADOR: Jesús i els seus deixebles van abandonar el lloc i es van dirigir a les ciutats pròximes.

Els primers amics de Jesús, eren pescadors i es deien Jaume, Andréu, Simó i Joan. Jesús els va oferir una tasca especial quan els va dir: Veniu amb mi i sereu “pescadors d’homes”. Pescar persones vol dir treure a persones de situacions difícils. Vols ser tu pescador o pescadora de persones?
La teva invitació, Senyor, em fa estar alegre,
però hi ha moltes coses que em lliguen.
Em convides a seguir-te, ajuda’m,
perquè on estigui, on visqui, amb els qui estigui…
pugui mostrar que vull estimar-te i seguir-te.
Senyor,
que pugui ajudar a uns altres
a buscar-te, trobar-te, seguir-te, estimar-te…
Juguem
Pinta el dibuix