EPI | CICLE A – XIII DIUMENGE DE DURANT L’ANY

26 junio 2023

Evangeli Mt 10, 37-42

NARRADOR: En aquell temps, Jesús digué als seus apòstols:

JESÚS «Qui estima el pare o la mare més que a mi, no és bo per venir amb mi. Qui estima els fills o les filles més que a mi, no és bo per venir amb mi. Qui no pren la seva creu i m’acompanya, no és bo per venir amb mi. Els qui vulguin guardar la vida en poder seu, la perdran, però els qui per causa meva l’hauran perduda, la retrobaran. Qui us acull a vosaltres, m’acull a mi, i qui m’acull a mi, acull el qui m’ha enviat. Qui acull un profeta perquè és profeta, tindrà la recompensa dels profetes, qui acull un just perquè és just, tindrà la recompensa dels justos, i tothom qui doni un vas d’aigua fresca a un d’aquests petits, només perquè és el meu deixeble, us ho dic amb tota veritat, no quedarà sense recompensa.»

Si diem que Jesús és el nostre millor amic, vol dir que ell ha d’estar per sobre de tot, encara que a vegades ens costi sacrificis, i hàgim de fer el que no ens agrada. També hem d’escoltar aquells que com els nostres pares o educadors ens diuen com hem de comportar-nos, si és que volem ser en veritat amics de Jesús.

Senyor, gràcies per haver-me triat per ser el teu missatger,

per ser capaç d’ensenyar-me que sent fidel a Tu

també seré fidel als meus germans, per haver rebut de Tu

gratuïtament la missió per ser missatger de la Bona Nova.

Per això et dono gràcies. Gràcies, Senyor.

Juguem

Pinta el dibuix