EPI | CICLE A – XI DIUMENGE DE DURANT L’ANY

12 junio 2023

Evangeli Mt 9,36-10,8

NARRADOR: En aquells temps, Jesús, en veure aquella multitud de gent, malmenada i desesperançada com les ovelles sense pastor, se n’apiadà, i digué als seus deixebles

JESÚS: La collita és abundant, però hi ha pocs segadors. Demaneu a l’amo dels sembrats que hi faci anar més segadors.

NARRADOR: Llavors cridà els seus dotze deixebles i els donà poder de treure els esperits malignes i de guarir tota malaltia. Els noms dels dotze apòstols són: primer Simó, anomenat Pere, i Andreu, el seu germà; Jaume, fill de Zebedeu, i Joan, el seu germà; Felip i Bartomeu; Tomàs i Mateu, el cobrador d’impostos; Jaume, fill d’Alfeu, i Tadeu; Simó, el zelota, i Judes, l’Iscariot, que el va trair. Jesús envià aquests dotze, tot fent-los aquestes recomanacions:

JESUS: No us encamineu a les terres dels pagans ni entreu a la província dels samaritans. Aneu més aviat a les ovelles perdudes del poble d’Israel. Pel camí prediqueu, anunciant que el regne de Déu és a prop. Cureu malalts, ressusciteu morts, purifiqueu leprosos, traieu dimonis. No heu pagat res per rebre aquest poder; doneu-lo també sense pagar.

A Jesús sempre li feia pena tan dolent com els passessin a les persones, i en veure a tota la multitud que li seguia, va dir als seus apòstols: vosaltres aneu a la gent com a pastors, cureu-les de les seves malalties, ajudeu als pobres… I feu aquestes coses sense cobrar res, perquè Déu no us ha cobrat per donar-vos aquests poders.

A Jesús sempre li feia pena tan dolent com els passessin a les persones, i en veure a tota la multitud que li seguia, va dir als seus apòstols: vosaltres aneu a la gent com a pastors, cureu-les de les seves malalties, ajudeu als pobres… I feu aquestes coses sense cobrar res, perquè Déu no us ha cobrat per donar-vos aquests poders.

Juguem

Pinta el dibujo