EPI | CICLE A – V DIUMENGE DE QUARESMA

20 marzo 2023

Evangeli Jn 11,1-45

NARRADOR: En aquell temps, las germanes Marta y María enviaren a dir a Jesús:

«Senyor, aquell que estimeu està malalt.»:

JESÚS: Aquesta malaltia no és mortal; és per a donar glòria a Déu: el Fill de Déu en serà glorificat.»

NARRADOR: Jesús estimava Marta i la seva germana i Llàtzer . Després de rebre la notícia de la malaltia, es quedà encara dos dies al lloc on era. Després, passats aquests dies, digué als deixebles: «Tornem a Judea.».

JESÚS: Llàtzer, el nostre amic, s’ha adormit; vaig a despertar-lo.

DEIXEBLES: Senyor, si s’ha adormit, es posarà bo.

JESÚS: Llàtzer és mort. M’alegro de no haver estat allà; serà en profit vostre, perquè cregueu.

NARRADOR: Quan Jesús arribà, ja feia quatre dies que Llàtzer era al sepulcre.

MARTA: Senyor, si haguéssiu estat aquí, el meu germà no s’hauria mort.. Pero yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Però fins i tot ara jo sé que Déu us concedirà tot el que li demaneu.

JESÚS: El teu germà ressuscitarà.

MARTA: Ja sé que ressuscitarà quan tothom ressusciti el darrer dia.

JESÚS: Jo sóc la resurrecció i la vida. Els qui creuen en mi, encara que morin, viuran, i tots els qui viuen i creuen en mi, no moriran mai més. Ho creus, això?

MARTA: Sí, Senyor: Jo crec que vós sou el Messies, el Fill de Déu que havia de venir al món.

JESÚS: On l’heu posat?

MARÍA: Veniu a veure-ho, Senyor.

NARRADOR: A Jesús se li negaren els ulls. Els jueus deien: «Mireu com l’estimava.» Altres deien: «Aquest home que obrí els ulls al cec, no hauria pogut fer que Llàtzer no morís?. Jesús, commogut digué:

JESÚS: Traieu la llosa.

MARTA: Senyor, ja es descompon; fa quatre dies que és mort.

JESÚS: No t’he dit que si creus veuràs la glòria de Déu?

NARRADOR: Jesús alçà els ulls al cel i digué:

JESÚS: Pare, us dono gràcies perquè m’heu escoltat. Ja sé que sempre m’escolteu, però dic això perquè ho sàpiga la gent que em rodeja i creguin que sou vós qui m’heu enviat

NARRADOR: Havent dit això cridà fort:

JESÚS: Llàtzer, vine a fora.

NARRADOR: I el mort sortí. Tenia els peus i les mans lligats amb les benes d’amortallar i la cara lligada amb un mocador.

JESÚS: Deslligueu-lo i deixeu-lo caminar.

NARRADOR: Molts dels jueus que havien vingut a casa de Maria i veieren el que va fer Jesús, cregueren en ell.

Avui veiem com gràcies a Jesús es dóna la victòria de la vida sobre la mort. Jesús rep l’encàrrec que el seu amic Llàtzer està malalt i l’endemà passat ho veurà, però quan va arribar ja havia mort cap a quatre dies. Jesús, que ho volia molt va anar plorant, amb Marta la germana de Llàtzer fins a la tomba. Es dirigi al Pare donant-li gràcies i després crida: Llàtzer, vine a fora! I Llàtzer va ressuscitar.

Tu, Senyor,

ets la vida de tot home que confia i ve cap a tu,

Tu ets la resposta del Pare a l’anhel de tot aquell

que desitja viure i sortir del profund de la seva misèria.

També nosaltres et clamem,

crida’ns fora de tot el que ens allunya de Tu.

Vamos a jugar

Pinta el dibujo