Sempre alegres!

Nª destinataris

Edats destinataris

Nª animadors

Edats animadors

Actividades de sección y talleres todas las semanas, y en el caso de actividades generales cuando corresponde.

Passeig de Béjar 18 · 08203 Sabadell (BARCELONA)

Moments destacats del curs

Els agradaria destacar, en aquest curs tan diferent, el primer dia que es van poder tornar a trobar amb els seus usuaris després de tants mesos sense haver pogut fer activitat a causa de la pandèmia actual.

Destaquen la festivitat de Don Bosco, en la qual anys anteriors s’han pogut ajuntar amb altres centres juvenils de la vila i amb altres entitats de l’obra salesiana. «És un moment en què ens podem ajuntar tots i celebrar així una gran festa, finalitzant amb una xocolatada per a berenar» afegeixen.

Moments de trobada amb la resta de la casa salesiana

Durant el curs realitzen activitats esporàdiques amb altres àmbits de la casa (Centre Obert, Grups de Fe …). Especialment es reuneixen a Don Bosco per poder centralitzar l’activitat tots en un mateix dia i celebrar-la així junts. El grup d’Espai Jove (a partir de 16 anys) realitza més activitats amb aquests àmbits.

També realitzen eucaristies d’Obra conjuntes un cop al mes i es reuneixen tots els àmbits per fer de manera conjunta una celebració.

 

Un desig per al futur del centre juvenil

Ens agradaria que el missatge que transmetem en el dia d’avui (i que se’ns va transmetre quan nosaltres érem els usuaris) se segueixi transmetent en les diferents generacions que segueixin dinamitzant i movent el motor del nostre centre juvenil i, d’altra banda, que no es perdi la importància de l’educació en valors a partir de el joc i de compartir moments i experiències amb els altres.