Carta del Rector Major als Superiors Salesians

16 julio 2014

Una carta "que té un caràcter oficial, però amb un to més informal" és el missatge que conté "notícies de família, d’animació i de govern", que el Rector Major, don Ángel Fernández Artime, envia a tots els Superiors de les Inspectories i de la Congregació, a fi que la comparteixin amb els seus consells i la facin conèixer a totes les comunitats.

La comunicació, a més d’actualitzar-hi les notícies de la Congregació, és en si una novetat: ve, de fet, publicada en 11 idiomes la versió oficial, tant nacionals com locals – italià, espanyol, espanyol llatinoamericà, anglès, portuguès, francès, alemany, coreà, vietnamita, polonès, eslovè, ucraïnès, rus, guaraní, català, gallec i basc.

En el text, el Rector Major comparteix en primer lloc els ecos del Capítol General 27, tres mesos després de la seva cloenda. Don Ángel Fernández Artime reitera el "valor profètic de la fraternitat" en grau de "fer irresistible el testimoni" i, citant el document del CG27, recorda que el que constitueix l’ADN Salesià, és la passió pels joves, especialment pels més necessitats: "Estimats germans, ¡amb els joves trobem el nostre Tabor! Aquesta és la nostra conversió i aquest serà també avui i sempre el nostre ‘tornar a Don Bosco’".

La carta continua després tocant altres temes:

El servei que prestarà el Rector Major emèrit, Don Pascual Chávez, adscrit a la comunitat de Sant Tarcisio a Roma; el Vicari del Rector Major emèrit, el P. Bregolin, nomenat director de la casa de Florència; i altres membres de l’anterior Consell General, que han completat el seu servei.

Les sessions del Consell General i la Coordinació del mateix i dels diferents sectors, d’acord amb la tradició i les sol · licituds plantejades durant el CG27.

El nomenament del coordinador de l’Oficina Jurídica de la congregació, en la persona del P. Pier Fausto Frisoli.

La designació del nou Procurador per la procura Missionera de Torí, en la persona del Sr Giampietro Pettenon, salesià coadjutor.

I altres deliberacions inherents al personal per als Llocs Salesians, en vista a les celebracions pel Bicentenari de Don Bosco, i l’ajuda a les inspectories i la sol · licitud d’ajuda per la Direcció General i la Casa Generalícia.

El text complet de la carta està disponible a sdb.org.

Accedeix a la versió  castellana i la versió catalana.

També et pot interessar …