21 enero 2016

De la mà dels professors de la facultat, van ser prop de quatre hores de pràctiques en les que es podia apreciar l’aplicació de la Química al món real. Distribuïts en quatre racons dels dos laboratoris de Química General de la Facultat, el alumnes van poder analitzar diferents tipus d’aigües i veure els diferents tractaments fisico-químics que s’empren per fer-la apta per al consum humà.

En un altre racó del laboratori es van apropar al món del fred i dels refrigerants, comprovant les propietats del gel, com de la neu carbònica i del nitrogen líquid així com el comportament de la matèria quan la temperatura disminueix. També van treballar sobre els mètodes d’identificació i purificació de substàncies tan importants com són els principis actius de diferents medicaments. Fins i tot van fer de químics forenses identificant mostres de sang per luminescència!

També et pot interessar …