15 enero 2016

Convocats per Carles Rubio, responsable d’escoles salesianes a Huesca, Catalunya, Andorra, Monzón i Balears, una vintena de referents de comunicació de les escoles salesianes d’aquesta zona – menys Balears i Huesca que per distància no van poder assistir-hi – van participar el passat dimecres 13 de gener de la primera reunió de referents de comunicació conjunta dels centres escolars. Una de les conclusions de la sessió ha estat la de posar en valor la importància de treballar en xarxa en l’àmbit de la comunicació, compartir coneixements i unir esforços.

La sessió estava organitzada en tres parts: a la primera part cada escola va exposar en quin punt es trobava a nivell de reflexió i implementació d’accions de comunicació. Es va poder constatar que la comunicació és valorada per tots com un element transversal i fonamental per a dur endavant els projectes educatius, prova d’això són els Plans de Comunicació i Màrqueting que s’estan començant a desenvolupar i es veuen necessaris en la majoria dels centres escolars . Va quedar palès també les dificultats que hi ha en moltes ocasions per impulsar la comunicació, a causa de la manca de recursos o la limitació d’ells. En aquest sentit, Carles Rubio va proposar "avançar en la línia del treball cooperatiu dels diferents referents de comunicació, compartir idees i reflexions i optimitzar recursos i capacitats".

A la segona part de la sessió, Silvia Osorio, responsable de comunicació de Salesians Sarrià, va explicar el model de Pla de Comunicació de la seva escola, fent aportacions molt interessants especialment en la gestió de campanyes per aconseguir nous alumnat, així com també la gran projecció de l’escola en els mitjans de comunicació. Tot i que la realitat de la majoria d’escoles salesianes no és la de Sarrià, ja que compten amb una professional contractada a temps complet, el treball que han realitzat i la seva sistematització, idees i metodologia pot ser extrapolable i aprofitat per altres escoles.
 
L’última part de la sessió va anar a càrrec de Xavier Costa, coordinador inspectorial de comunicació de la zona, que va explicar l’organigrama de la Delegació de Comunicació Social i el suport que des d’aquesta es pot donar a les realitats locals. En aquest sentit va animar a tenir una comunicació fluida i constant amb els referents de comunicació, amb la finalitat de visibilitzar el treball que es realitza en cada centre en les plataformes de comunicació inspectorials, identificar també temes o accions d’interès general per a la seva futura aparició en mitjans , etc. Des de la DCS, a causa dels recursos humans limitats s’opta especialment per assessorar en tot el que sigui necessari i puntualment, si és possible, arribar a executar algunes accions comunicatives que es sol·licitin.
 
Àlex Molina, referent de comunicació a Andorra, ja en la fase de precs i preguntes destacava la necessitat d’ "institucionalitzar" aquest tipus de trobades de referents de comunicació d’escoles, com un espai imprescindible de creixement de tots els projectes educatius de les escoles salesianes .

També et pot interessar …