13 enero 2016

Durant una setmana els alumnes de 4º d’ESO del col·legi han treballat la Resolució de problemes algebraics mitjançant una metodologia especial: treball cooperatiu amb el joc de “L’Assassí Algebrista”. Mitjançant aquesta pràctica els estudiants es converteixen en protagonistes d’una història policíaca mentre aprenen matemàtiques.

Aquest projecte d’innovació educativa, desenvolupat pel Samuel Cortés (professor de Matemàtiques del Col·legi Salesians Sant Joan Bosco de València va obtenir el primer premi de l’IV Certamen de recerca pedagògica i experiències didàctiques, del C.D.L de València i Castelló, 2015.

L’Assassí Algebrista és una dinàmica que utilitza una metodologia i uns materials atractius per a l’alumne, creada per treballar competències bàsiques a l’àrea de Matemàtiques. Consisteix en un joc en el qual els alumnes, per grups i en què cada alumne té un rol en cada sessió (coordinador-secretari-criptógraf), han de resoldre problemes, desxifrar missatges codificats i anar avançant per una història policiaca fins a atrapar a l’assassí.

L’avantatge d’aplicar en aquest cas l’aprenentatge cooperatiu és que:

  • S’estableix una interdependència positiva entre els membres en tant que cadascun es preocupa i se sent responsable no només del propi treball, sinó també del treball de tots els altres.
  • Els grups es constitueixen segons criteris d’heterogeneïtat respecte tant a característiques personals com d’habilitats i competències dels seus membres, la qual cosa propicia la complementarietat.
  • La funció de lideratge és responsabilitat compartida de tots els membres que assumeixen rols diversos de gestió i funcionament.
  • Es busca no només aconseguir desenvolupar una tasca sinó també promoure un ambient d’interrelació positiva entre els membres del grup.
  • Es té en compte de manera específica el desenvolupament de competències relacionals requerides en un treball col·laboratiu com per exemple: confiança mútua, comunicació eficaç, gestió de conflictes, solució de problemes o pressa de decisions.

En definitiva, tota una experiència innovadora en què es motiva als alumnes a resoldre problemes, desenvolupar el seu enginy, augmentar la seva autoestima i desenvolupar diferents tipus de pensament.
 

També et pot interessar …