23 diciembre 2015

Són els nostres alumnes capaços d’aprendre per si mateixos, d’ajudar-se uns a uns altres en el seu aprenentatge, de treballar en grup i de ser, en definitiva, els actors principals en el seu procés de formació? Aquestes són les preguntes que es van plantejar des de Salesians Villena i sobre les quals han volgut reflexionar a través d’una experiència. Durant el present curs van decidir donar un enfocament diferent a la unitat didàctica de bàsquet en els cursos de secundària, amb la finalitat d’aconseguir una major implicació de l’alumnat en el seu propi procés d’aprenentatge; Fomentar l’aprenentatge cooperatiu; Augmentar la motivació de l’alumnat; Realitzar un treball multidisciplinari (ús de les TIC) amb l’objectiu d’abordar de forma més àmplia el desenvolupament de les competències bàsiques (social i ciutadana, autonomia i iniciativa personal, competència digital, competència comunicativa, etc.).

Dins de la unitat didàctica “Ens divertim jugant a Bàsquet” van proposar als alumnes tres reptes: Millorar individualment les habilitats tècnic-tàctiques relacionades amb el bàsquet dins d’un grup de referència; Competir amb altres equips assumint diferents rols rotatius; Cada grup va haver de triar una habilitat (el pot, el tir, la passada, etc.), convertir-se en experts, gravar un vídeo didàctic sobre l’habilitat triada i després dirigir una classe per a treballar aqueixa habilitat en concret amb la resta de companys.

Per a guiar tot aquest projecte, els alumnes es van matricular usant la plataforma de moodle, en un curs on line on setmanalment podien consultar alguns recursos, com per exemple unes anotacions de bàsquet.

També et pot interessar …