18 diciembre 2015

L’assignatura d’àmbit científic i matemàtic proposa als alumnes de Salesians Sant Joan Bosco de València un treball per projectes cooperatius molt solidari. Com explica el professor d’aquest àrea, Iván Esteban, “Es tracta de dissenyar al llarg del curs la seua pròpia ong, seguint les indicacions que el professor i el seu llibre de text els marquen a final de cada unitat. A través d’aquesta tasca apliquen els coneixements i destreses que adquireixen en la unitat a la resolució d’un conflicte grupal en algun país en vies de desenvolupament”.

Els alumnes s’han dividit en tres grups constituint tres ong que han batejat amb els noms de “Camí Comú”, “Guarint el món” i “Somriures Units”. Durant les tres avaluacions del curs, seran responsables de dirigir aquestes entitats, que tenen un blog en Internet on van exposant els seus diferents projectes.

El treball en els projectes de recerca ho realitzen en grup ja que el blog és compartit. Aquest treball s’estructura en tres fases: coneixement, anàlisi i resolució. Una situació de partida que els dóna a conèixer un problema que afecta als habitants més desfavorits del planeta; una anàlisi de les dades oferit juntament amb una ampliació dels mateixos, cercant per Internet i debatent en gran grup qüestiones sobre la problemàtica; la resolució d’una acció concreta per a combatre el problema estudiat a través de tasques relacionades amb el que s’ha treball en la unitat didàctica guiada pel professor.

També et pot interessar …