2 diciembre 2015

Els responsables dels centres juvenils de la Comunitat Valenciana, Murcia i Aragó es van reunir diumenge passat en la segona Assemblea d’Animadors del curs, celebrada en la seu inspectorial de València. Els punts del dia a tractar van ser la formació i les pròximes trobades juvenils d’Itineraris d’Educació en la Fe.

Les tres acampades ADS (Amics de Domingo Savio), el Marchabosco i el Campobosco tindran com a temes la misericòrdia i l’esperit de família. Partint d’ací es va acordar l’organització de cada trobada, es van distribuir les responsabilitats concretes entre tots els centres i es va començar la preparació.

Respecte a la formació d’Animadors es va abordar la nova estructura dels cursos de formació de Monitors de Temps Lliure, a causa dels canvis en la legislació. En conseqüència ha sorgit una important reflexió sobre la formació dels animadors i els destinataris en els centres juvenils.
Per a aquest curs, l’Escola d’Animadors té previst oferir el curs de Monitors, el d’Animadors i el Formador d’Animadors.

El curs de Monitors, que ha augmentat el nombre d’hores de formació, tindrà una primera fase local de cinc sessions, i després la sessió a l’estiu, les pràctiques i les hores on line.

A més dels cursos de l’Escola, es van recordar altres propostes formatives: les Jornades de Pastoral al Gener, el Curs de Formació d’Animadors de Grups de Fe i la col·laboració amb la ONGD Jóvenes y Desarrollo.

Pablo Gómez, coordinador de Pastoral Juvenil de la zona, va ressaltar que el millor d’aquestes reunions és “l’ambient proper i familiar que es respira entre els diferents grups, les ganes de col·laborar i el sentit de pertinença que es va treballant.”

També et pot interessar …