17 noviembre 2015

Salesians Saragossa i el Premi Nacional Don Bosco s’han compromès a difondre i conscienciar als seus alumnes de les conseqüències del canvi climàtic. A través de la campanya “Un milió pel clima” està desenvolupant una sèrie d’iniciatives, dins dels pilars de la seva labor educativa, que contribueixin a treballar en contra del canvi climàtic. Es tracta d’accions específiques de difusió, divulgació i conscienciació en valors que permeten millorar el compromís amb el medi ambient.

Amb aquestes accions, moltes d’elles petits canvis, suposen un gran benefici per al medi ambient:

 • Instal·lar interruptors per zonificar la il·luminació
 • Minimitzar l’ús del stand by
 • Reutilitzar residus dels processos productius
 • Separar i reciclar els residus
 • Minimitzar l’ús del stand by en la meva llar
 • Usar plaques solars tèrmiques per cobrir les necessitats de calor de la meva llar (ACS i calefacció)
 • Mantenir la temperatura de la nevera a 5ºC i la del congelador a -18ºC
 • Instal·lar interruptors i/o reguladors per adaptar el nivell d’il·luminació per zones
 • Usar les escales en lloc de l’ascensor
 • Mantenir el termòstat entre 24ºC i 26ºC a l’estiu
 • Instal·lar energies renovables per produir electricitat en la meva llar
 • Impartir cursos de conducció eficient per als diferents col·lectius (empleats, alumnes, etc)
 • Implantar sistemes de video-conferència o reunions on-line
 • Promoure l’ús del transport públic en els viatges del personal laboral
 • Promoure i incentivar l’ús de la bicicleta per als desplaçaments dels diferents col·lectius (empleats, clients, visitants, alumnes, espectadors, etc.)

Més informació: Uneix-te a nosaltres contra el canvi climàtic!

També et pot interessar …