5 noviembre 2015

La formació dels animadors dels centres juvenils salesians treballarà en els compromisos que ha d’assumir l’animador com a futur educador, cercant un perfil amb clara identitat salesiana. Aquest és el principal punt de partida de la comissió de formació d’animadors de centres juvenils de la zona centre, plantejat en la reunió celebrada el cap de setmana passat.

La trobada mantinguda a El Campello va reunir a educadors vinculats a diferents associacions juvenils salesianes així com uns altres, que havent-hi ja deixat els centres, aportaran la seua experiència i coneixement.

Després de fer una reflexió general sobre quin és l’actual situació de l’animació juvenil salesiana, la comissió s’ha plantejat quin és el perfil de monitor que es vol oferir. Sobre aquest tema, Pablo Gómez, coordinador de Pastoral Juvenil de la zona centre, explica que s’ha de prevaldre “la maduresa i tenir una identitat salesiana clara. El de més es pot aprendre”. Açò implicarà un canvi en la manera de formar a la gent. La comissió ha treballat en un esborrany de propostes “creatives, originals i desafiadores”, explica Gómez, “anem a incorporar l’aprenentatge cooperatiu i una pedagogia més actual”. En aquest sentit la comissió apostarà per proposar experiències fora del centre juvenil (parròquia, salesiano cooperadors, entre altres).

Les propostes de la comissió seran revisades pels centres juvenils i posteriorment aprovades per l’Assemblea de les federacions.

També et pot interessar …