23 octubre 2015

Escoles Catòliques (FERE-CECA i EyG), CECE (Confederació Espanyola de Centres d’Ensenyament), CONCAPA (Confederació Catòlica Nacional de Pares de Família i Pares d’Alumnes) i COFAPA (Confederació de Pares d’Alumnes), que juntes representen la pràctica totalitat del sector educatiu privat concertat, s’uneixen a través d’una plataforma (CONCERTATS) per defensar l’educació concertada com un model cada dia més demandat per la societat espanyola i que ha demostrat la seva eficàcia i rendibilitat.

Amb el llançament de la campanya ‘Ningú educa igual als seus fills’, la Plataforma CONCERTATS vol ressaltar la idea que educar és una decisió personal de cada família i, de la mateixa manera, aquesta elecció lliure es projecta en l’elecció del centre educatiu. Pretendre que l’educació pública sigui l’única opció, trenca els drets fonamentals recollits en la Constitució. El model de concerts educatius suposa respectar la llibertat dels pares per triar en igualtat de condicions, eliminant la discriminació econòmica que avui dia suposa exercir aquesta llibertat.

CONCERTATS remarca que necessitem una educació que garanteixi la llibertat, l’equitat i la qualitat. Els models d’educació pública i privada concertada són dues xarxes complementàries cridades a entendre que poden i han de conviure juntes. Cadascuna enriqueix l’altra. La comunitat educativa ha d’unir pel bé de l’educació a Espanya. CONCERTATS defensa un pacte en defensa de la qualitat del sistema i dels drets educatius de tota la societat espanyola.

La Plataforma adverteix que la divisió de la comunitat educativa perjudica directament als nens espanyols en edat escolar i no beneficiarà a ningú. Les quatre institucions assenyalen també que l’educació concertada suposa un estalvi econòmic a l’Estat de 6.000 milions d ‘euros a l’any. Només cal recordar que un alumne de la concertada costa a l’Administració al voltant de la meitat que un alumne de la pública. En l’actualitat, més de 2 milions de famílies trien centres d’ensenyament concertat per a l’educació dels seus fills.

En definitiva, fórmules educatives eficients amb una demanda real i elevada, que aporten estalvi, qualitat, pluralitat i equitat han de ser impulsades en una societat democràtica.
 
CONCERTATS ha creat la pàgina web www.concertados.edu.es perquè els ciutadans puguin contrastar la informació real sobre l’educació concertada. S’hi poden trobar: xifres, l’evolució històrica d’aquest model educatiu, vídeos explicatius, publicacions d’interès, etc. Pretén ser un punt de trobada i diàleg del ciutadà amb la realitat de l’educació concertada.
 

També et pot interessar …