29 septiembre 2015

La Inspectoria Salesiana Maria Auxiliadora, des del departament de Protecció de Dades, en col·laboració amb l’Institut per a la Competència Digital – ICD-, posarà en marxa a final d’octubre la formació d’ "Expert Nacional en seguretat i privacitat per a centres escolars".
 
Aquesta iniciativa dotarà cada centre educatiu de les eines necessàries perquè el docent sigui capaç d’adaptar el Pla de Convivència del seu centre a la realitat actual, perquè les noves tecnologies, les xarxes socials, els mitjans interns de comunicació i difusió, així com les diverses aplicacions educatives que es fan servir a l’aula, no posin en risc la privacitat i les dades personals dels alumnes i de la resta de la comunitat educativa.

Per a això s’abordarà; en primer lloc, la privacitat i seguretat en el centre escolar des d’una òptica legislativa; en segon lloc, com preservar la propietat intel·lectual que genera l’alumne o el docent i l’ús adequat de blocs i gestors de contingut; en tercer lloc, s’abordaran mitjans de prevenció de l’assetjament escolar que té com a eina la xarxa – ciberbulliyng-, així com analitzar altres risc d’internet; en quart lloc, s’analitza la figura del community manager del centre escolar com a peça clau del màrqueting escolar perquè dins d’un àmbit de privacitat es pugui extreure el màxim rendiment; en cinquè lloc, l’elaboració de protocols d’aplicació per al docent sobre l’ús adequat de la tecnologia a l’aula; i finalment, l’adaptació del Pla de Convivència i el projecte educatiu en funció de la immersió digital que cada centre tingui desenvolupat.

Això últim, que serà un exercici pràctic, recollirà la singularitat de cada col·legi i el resultat del treball final de curs serà el principi del Llibre Blanc Salesians, que es completarà amb procediments i protocols elaborats des del departament de protecció de dades.

A més, com a valor afegit, en finalitzar el curs, els alumnes estaran preparats per accedir a l’examen de certificació oficial que els acreditarà com a responsables de seguretat i prevenció de l’assetjament escolar dins del pla de convivència escolar que presentarà el dia 13 d’octubre a Madrid el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport en els salons del c / Torrelaguna.
 
 

També et pot interessar …