16 septiembre 2015

Amb l’entrada del nou curs l’empresa certificadora Eduqatia, responsable de l’auditoria externa dels col·legis salesians, va comunicar que, d’acord amb els resultats de la auditoria de renovació realitzada durant els mesos de març i abril i tenint en compte el pla d’accions correctives enviat per la Inspectoria Salesiana Maria Auxiliadora, es procedia a la renovació de la certificació del Sistema de la Qualitat, segons la Norma UNE EN-ISO 9001: 2008, amb el número d’expedient 162/06, tant per a la seu inspectorial com per a cada un dels 31 col·legis d’Andalusia, Extremadura i Canàries.

Cal destacar que dins del camp d’acció de la certificadora Eduqatia, valorant el conjunt d’institucions i entitats amb les que actua, la Inspectoria Salesiana Maria Auxiliadora és la institució amb el multisite més nombrós, sent l’any 2006 la primera vegada en què es va obtenir aquesta certificació.

El compliment dels requisits legals, els de la mateixa norma ISO, els que estableix el mutisite a nivell de grup de col·legis així com els requisits propis de cada centre, permeten l’obtenció d’aquesta certificació, tenint en compte que tots els anys es porten a terme auditories externes i internes, tenint cada tres anys l’auditoria de renovació.

Aquesta renovació és possible gràcies al treball del professorat que porta a la pràctica les recomanacions del sistema, el seguiment dels equips directius de cada centre, i la supervisió dels coordinadors de qualitat i auditors interns.

David Domíguez, responsable de qualitat d’Escoles per a Andalusia, Extremadura i Canàries, explica que els beneficis de l’obtenció d’aquesta certificació es centren en la implicació d’una unitat en la gestió que "ajuda a estar actualitzats en el compliment dels requisits legislatius i normatius amb una millor organització; suposa un treball amb tots els centres, de manera que reflexionen, treballen, i s’enriqueixen de manera solidària i en comú; les eines que ofereix el sistema proporcionen abundant i valuosa informació sobre el funcionament i la gestió dels centres, i tot això orientat a la millora contínua i a augmentar el nivell de satisfacció d’alumnes i pares amb el col·legi ".

La próxima auditoria R3S1/162/06, és prevista realitzar-se el març-abril de 2016.
 

També et pot interessar …