4 septiembre 2015


Els candidats per a ocupar els 1.400 llocs de treball, per a renovar la plantilla en la planta de Figueruelas de General Motors, hauran de superar un pla formatiu impartit per Salesians Zaragoza en col·laboració amb personal de GM Espanya, que serà determinant per a la seua incorporació en la multinacional fins a 2018.

General Motors ha dissenyat la seua pròpia especialitat formativa de Muntador d’Elements Mecànics, Elèctrics i Assemblatge de Components, fruit de l’anàlisi prèvia de les habilitats requerides per als llocs de treball a cobrir en els pròxims mesos. Els continguts d’aquesta especialitat han sigut implementats per personal de GM i Salesians Zaragoza, centre de formació professional que ha signat amb la multinacional la impartició de la mateixa fins a desembre de 2018.

El Pla Formatiu dels potencials emprats de General Motors s’estructura en quatre setmanes de formació. Durant les dues primeres setmanes, s’impartiran els continguts teòric-pràctics de l’especialitat formativa, valorant-se -de manera contínua- l’adquisició d’habilitats des d’un plànol actitudinal. Durant les dues últimes setmanes, els alumnes coneixeran llocs de treball reals de les línies de producció, avaluant-se les capacitats de cadascun d’ells en un entorn real.

Per a una formació eficient, Salesians Zaragoza ha dissenyat per a General Motors diverses estacions estàtiques que garantiran el desenvolupament de destreses vinculades amb el caragolat, el reblat, el cablejat i moltes altres, de manera que l’adquisició de les mateixes es produïsca de forma natural en els participants en el Pla Formatiu. Per a finalitzar la formació teòric-pràctica, els alumnes realitzaran una jornada d’entrenament en un entorn simulat, que representa, d’una manera didàctica -amb vehicles de fusta- una cadena real de muntatge d’automòbils.

Fins avui ja han passat pel procés formatiu 5 grups, en cada grup participaran 20 alumnes, d’entre els quals General Motors incorporarà en plantilla a un mínim del 60 %, ja que aquest procés selectiu es duu a terme amb l’indiscutible suport i respatler de l’Institut Aragonés d’Ocupació (INAEM), a través de la modalitat subvencionada de la formació amb compromís de contractació.

També et pot interessar …