29 agosto 2015

Aquesta ha estat una profunda preparació espiritual i pastoral a les celebracions del Bicentenari del naixement de Sant Joan Bosco. Per a facilitar els desplaçaments entre les diferents nacions, es van preparar més urnes, encara que s’havia exclòs que diverses d’aquestes estigueren simultàniament en peregrinació per les inspectories.

Es va plantejar aleshores la qüestió de quin ús i destinació havien de tenir aquestes urnes de Don Bosco que contenen una relíquia del sant. Algunes inspectories van presentar la seua sol·licitud per a col·locar-la en un lloc significatiu. Al juliol, durant la sessió plenària del Consell General, es va abordar aquest “problema”.

El Consell, abans de res, va veure la possibilitat de valorar aquestes urnes destinant-les a diverses parts del món, vistos els fruits espirituals madurats durant la peregrinació. Els Consellers estaven convençuts que la fe, en particular la pròpia de la religiositat popular, necessita signes visibles; la fe s’expressa també a través de la manifestació d’afectes i necessita veure i tocar.

També en el Consell General va tenir la convicció que no era apropiat assignar una urna a les inspectories de la Regió Mediterrània i a la d’Europa Centre i Nord. Per a aquestes inspectories el punt de referència clau ha de ser l’urna de Don Bosco present en la Basílica de Maria Auxiliadora de Valdocco, a Torí. Es va assignar doncs una urna a una de les inspectories de la Congregació de les altres cinc regions: Àfrica-Madagascar, Àsia Est i Oceania, Àsia Sud, Amèrica Con Sud i Interamèrica.

Finalment, tenint en compte les sol·licituds rebudes, la consulta als inspectors per part dels Consellers Regionals i la significativitat dels llocs, el Consell General ha decidit enviar les urnes amb la relíquia de Don Bosco als següents llocs: per a la Regió Àfrica-Madagascar, el Santuari de Maria Auxiliadora, a Nairobi, Kenya; per a la Regió Àsia Est i Oceania temporalment l’urna anirà a una de les parròquies d’Hong Kong a Xina i després la seua destinació final serà l’Institut Salesià de Macau, la Casa Mare de la Inspectoria de Xina, fundada per Sant Lluís Versiglia, creador de la primera obra salesiana a Xina, juntament amb Sant Calixte Caravario, Protomàrtirs salesians; per a la Regió Àsia Sud, el Temple Don Bosco a Cherapunjie, prop de Shillong; per a la Regió Amèrica Con Sud, el Temple de Don Bosco a Brasília i per a la Regió Interamérica, el Temple de Don Bosco a Panamà.

Hi ha una geografia de la devoció a Don Bosco i s’ha tingut en compte; en alguns llocs tal devoció està ja molt consolidada, amb gran afluència de persones; en uns altres està en els seus inicis; tots aquests llocs poden ser centres de peregrinació i d’irradiació del carisma.

També et pot interessar …