24 julio 2015

Tot i les altes temperatures, els nois i noies dels camps de treball d’estiu organitzats pel Centre Cruïlla de Ciutat Meridiana, aprofiten el juliol per implicar-se en la millora d’alguns espais de Collserola que tenen a tocar de casa seva.

L’estiu és una època de poca activitat de voluntariat al Parc Natural de la Serra de Collserola. Les altes temperatures que hi ha durant bona part del dia i la recomanació de no fer activitats al bosc per part del dispositiu de prevenció d’incendis, en són la causa.

Per aquest motiu el projecte Voluntaris de Collserola fa una aturada estival des de mitjans de juny fins a mitjans de setembre. Altres projectes de col·laboració també queden aparcats esperant temps més favorables per fer les actuacions.
 
 

Camp de treball d’estiu del Centre Cruïlla
 

No obstant això, a Ciutat Meridiana un grup de nois i noies que aprofiten aquest mes de juliol per fer diferents tasques de manteniment i millora de la zona de Collserola al costat de casa seva.
 
Ho fan dins del camp de treball que organitza el Centre Cruïllaentitat privada d’iniciativa social, sense afany de lucre, que pertany a “Salesians Sant Jordi”, amb molts anys d’implicació i arrelament a la zona nord de Nou Barris, i que duu a terme més de vuit programes de treball, molts d’ells relacionats amb el voluntariat.
 
 

Alguns resultats: la convivència, el coneixement i la implicació en la millora de l’entorn
 

Ja fa uns anys que aquesta entitat col·labora amb el Consorci del Parc. Els programes d’alguns dels seus projectes com el Pre-laboral Pedraforca -de reinserció laboral de nois i noies que han abandonat els estudis- o el mateix camp de treball d’aquest estiu contemplen un acostament al coneixement dels valors i la realitat del Parc, i la realització d’algunes actuacions de millora dels espais propers al barri.
 
L’arranjament d’un mirador, la senyalització d’un itinerari, l’arrencada d’exemplars de plantes invasores, o el manteniment i la neteja dels voltants de la font Muguera, són algun exemples de les seva aportació.
 
Per més informació: Centrecruilla.com i Parcnaturalcollserola.cat

També et pot interessar …