20 julio 2015


Des de la Fundació Ángel Tomás consideren de vital importància l’accés a l’ocupació en els processos d’integració de persones en situació de vulnerabilitat, atès que el treball és fonamental per al desenvolupament d’un model de vida digne, autònom i independent.

El projecte ‘Somos parte’ està dirigit a joves majors de 16 anys  de València, Elx i Cartagena, amb dificultat en l’accés al mercat laboral per la seua situació o risc d’exclusió social que vulguen comprometre’s i implicar-se en accions de formació i orientades a la inserció laboral.

El seu objectiu és promoure i acompanyar processos d’emancipació i d’inserció social i laboral de joves amb dificultats d’accedir a l’ocupació. Perquè, per a lluitar contra la situació d’exclusió de molts joves , és necessari dotar-los d’eines i recursos per a la seua incorporació en la vida social i laboral, creant la base necessària per a ser part activa de les seues comunitats locals. La situació crítica actual ho demanda, fent-se imprescindible frenar l’increment de la desigualtat social i el progressiu empobriment dels joves en les nostres ciutats

Treballen en activitats de orientació, acompanyament, formació i inserció, a través d’itineraris individualitzats i del treball en xarxa amb altres entitats, des de la interdisciplinaritat i la comunicació entre les diferents organitzacions perquè la integració i inserció laboral dels joves siga una realitat.

També et pot interessar …