20 julio 2015


El Projecte Awalé que la Fundació Ángel Tomás duu a terme a Cartagena té atén a multitud d’immigrants amb l’objectiu d’afavorir la inserció social de les persones  immigrants, engegant una sèrie d’accions dissenyades i estructurades que es fonamenten en l’aprenentatge cultural i lingüístic.

Els participants en aquestes activitats són persones immigrants, homes i dones, de diferents nacionalitats i edats, residents a Cartagena o voltants. És imprescindible que es troben en possessió d’autorització de residència i/o treball en règim extracomunitari. 

Es realitzen activitats culturals, d’oci i temps lliure, classes de Castellà i Alfabetització, cursos d’Informàtica, tallers d’igualtat de gènere, servei de ludoteca (per a fills/as de participants, especialment dones), taller d’esport o assemblees.

El Projecte Awalé pertany a l’Associació Alraso dels Salesians de Cartagena que dedica els seus esforços des de l’any 2004 a l’engegada d’accions que faciliten la incorporació a la societat de les persones immigrants.

També et pot interessar …