20 julio 2015


El SAE o Servei d’Atenció Extutelats que romanen en família educadora, és un servei que la Fundació Ángel Tomás ha posat en funcionament al maig de 2015 amb el suport de la Conselleria de Benestar Social, a través de la Direcció general del Menor, igual que el Piso Don Bosco. Es desenvolupa en les ciutats d’Alacant i València.

Es tracta d’un Programa de suport a l’autonomia personal de joves que han estat tutelats en acolliment familiar i seguisquen residint amb la seua família educadora, constituint un espai de suport per als joves i també per a la pròpia família.

Conjugant el protagonisme juvenil, amb l’acompanyament educatiu es pretenen aconseguir els següents objectius: oferir sessions d’assessorament i acompanyament a famílies acollidores, oferir activitats de formació per a la cerca activa d’ocupació, contribuir al desenvolupament d’habilitats socials i de comunicació que recolzen la inserció social i laboral dels joves, contribuir a la formació en autonomia dels joves, dotant-los de recursos necessaris per a la vida quotidiana i realitzar un assessorament i acompanyament individualitzat que impulse els processos d’adquisició d’autonomia i inserció laboral.

També et pot interessar …