25 mayo 2015

Com és un dia en la teva vida?
 
No n’hi ha un absolutament igual que l’altre. Els membres del Consell General estem dues vegades l’any, tots junts, durant gairebé dos mesos cada vegada, a la Casa General de Roma. Els restants vuit mesos, ens vam passar tot el temps girant per tots els cinc continents i els 132 països del món on els SDB vivim i treballem. En el meu cas concret de Conseller per a les Missions, em toca sobretot arribar fins a les últimes "perifèries" de la Congregació. Així que en cada país i en cada casa … el meu dia és molt diferent!

Segons vostè que queda per complir del somni missioner de Don Bosco?
 
Els somnis missioners de Don Bosco han estat diversos. Cal llegir-los i estudiar-los! Més que voler verificar al detall si cada imatge o cada visió s’hagi complert, l’important és comprendre que es tracta de somnis que han volgut mostrar clarament l’abast universal de la naixent Congregació Salesiana. Als cinc continents, ja hem arribat, el carisma s’ha inculturat, ens hem expandit i crescut. El que queda sempre per mantenir viu i augmentar cada vegada més és el zel missioner de Don Bosco en l’ànima de cada Salesià i de cada un que pertany a la seva família.

Com podem portar la Família Salesiana el missatge de Crist a la nostra societat?
 
Sobretot a través de la nostra afectuosa proximitat als joves d’avui, i de manera específica, a través de l’educació. Aquesta és la plataforma salesiana més estratègica per dur a Crist avui als més estimats del cor de Don Bosco: l’educació dels joves! I el primer terreny on hem de fer brillar l’educació salesiana com a Família Salesiana és en cadascuna de les famílies: llars inundades del Sistema Preventiu de Don Bosco!

Què suposa per a l’església la celebració del Bicentenari del naixement de Don Bosco?
 
Molta alegria i molta responsabilitat. Alegria pel do de Don Bosco a l’Església, a la nostra Família Salesiana, al món. Alegria per l’immens bé que Don Bosco ha pogut irradiar durant tots aquests decennis en tots els continents. Però al mateix temps, responsabilitat, a continuar amb fidelitat i fecunditat la missió del nostre estimat Pare. Responsabilitat per respondre amb intel·ligència i creativitat als enormes desafiaments educatius que els joves d’avui ens presenten.

Fent un exercici d’imaginació. Què pensa que els diria Don Bosco a la Família Salesiana del segle XXI?
 
No és el que ens "diria": és el que ens diu avui, sobretot a través del seu Successor, el Rector Major. Cal escoltar, reflexionar i posar en pràctica el que el senyor Ángel Fernández Artime li està dient avui a la Família Salesiana. És això el que Don Bosco li està dient avui a la Família Salesiana. Caldrà veure quin temps i espai li dedica cada grup de la Família Salesiana a llegir o escoltar amb atenció el que Don Bosco li està dient avui a la Família Salesiana a través del seu Successor!

També et pot interessar …