27 febrero 2015

Dijous passat 5 de febrer, en el Centre d’Innovació per a la Formació Professional, situat en el Polígon Industrial de Plaça a Saragossa, convocats per la Conselleria d’Educació de la DGA es van realitzar diverses proves dels Campionats d’Aragó-Skills 2015, entre elles l’especialitat de Mecatrónica Industrial.

En aquesta edició van participar per primera vegada alumnes del Col·legi Salesià "Laviaga Castillo" de l’Almunia, pertanyents al Grau Superior "Mecatrónica Industrial".

La primera part de la prova, estava dedicada fonamentalment al muntatge dels elements electromecànics i pneumàtics d’una maqueta d’estació classificadora, amb un temps màxim de dues hores i mitjana. Aquesta part tenia una puntuació mínima a aconseguir en la pràctica professional, que de no aconseguir-se eliminava de la part final. Els nostres representants no van necessitar esgotar el temps i van continuar competint.

En la segona part s’havia de controlar una estació de magatzem, acoblada a l’estació classificadora muntada  en la primera fase, mitjançant autòmats S7-300, desenvolupant un programa ajustat a les condicions que es van comunicar en aqueix moment. L’estació de magatzem havia de subministrar en seqüència peces de tres colors (negre, roig i platejat) perquè l’estació classificadora les distribuïra automàticament segons el color i a més controlant el nivell de peces en els emmagatzemes origen i els receptors destine.

Per la puntuació combinada de les dues parts els nostres representants van aconseguir el tercer lloc, la qual cosa no està gens malament per a ser la primera vegada que es participa.

També et pot interessar …