25 febrero 2015

El BOE d’avui ha publicat els nous currículums de l’assignatura de Religió Catòlica que la Comissió Episcopal d’Ensenyament i Catequesi ha preparat per a les etapes d’Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, tenint en compte les exigències de la nova configuració del currículum escolar. És normal i lògic que ara ens preguntem si el canvi només ha incidit en la presentació formal d’aquests currículums o també ha comportat una profunda renovació de la seva orientació y dels seus continguts.

No cal ser gaire lúcids per observar que l’error més significatiu dels currículums de Religió que hem conegut en les darreres dècades era la seva evident orientació catequètica, que impedia que l’assignatura de Religió fos el que havia de ser: una assignatura amb la mateixa dignitat i la mateixa categoria que les altres assignatures. En efecte, ni l’àmbit acadèmic de les escoles és idoni perquè s’hi realitzin activitats de caire catequètic, ni avui podem donar per suposada la fe cristiana dels alumnes presents a la classe de Religió. El resultat, tots el sabem: a les classes de Religió, molt sovint s’hi han realitzat accions educatives que no tenen res a veure amb la finalitat i el caràcter d’aquesta assignatura.
Doncs bé, si ara analitzem amb cura i sense prejudicis els nous currículums, i ho fem tenint en compte les orientacions que la Comissió Episcopal d’Ensenyament i Catequesi ha donat als delegats diocesans d’ensenyament de totes les diòcesis d’Espanya, haurem de reconèixer que, precisament a partir d’ara, les classes de Religió podran ser objecte d’un canvi profund, de tal manera que es podrà parlar d’un abans i un després.
I això, perquè s’han tingut en compte les orientacions més recents emanades de la Santa Seu, segons les quals l’ensenyament escolar de la religió catòlica té finalitats específiques diferents de les finalitats de la catequesi i constitueix una proposta de caràcter cultural que pot ser oferta a tots els alumnes, siguin quines siguin les seves opcions personals de fe. En efecte, es tracta d’un ensenyament que, alhora que il·lustra els alumnes sobre la identitat del cristianisme i la influència del missatge de Jesús en el món, també assegura que tots els adolescents i joves tinguin accés al coneixement dels elements que caracteritzen les altres religions, i en particular les que professen alguns dels seus companys, fomentant el diàleg intercultural i interreligiós. D’aquesta manera, «l’escola esdevé espai de diàleg i de serena confrontació, i així promou actituds de respecte, escolta, amistat i esperit de col·laboració» (Papa Francesc).
Els nous currículums de l’assignatura de Religió Catòlica parteixen d’un principi: es tracta d’una assignatura que comparteix els mateixos objectius d’etapa que les altres assignatures i es proposa que els alumnes adquireixin les competències corresponents; per tant, la classe de Religió fomenta la interdisciplinarietat i el treball cooperatiu.
Val a dir, però, que els currículums de l’assignatura de Religió, com tots els altres, podran ser objecte de lectures molt diverses. A parer meu, si se’n fa la lectura que preveuen les orientacions de la Santa Seu, prou explícites, l’any 2015 comportarà un canvi profund i molt significatiu en les classes de Religió, un canvi que incidirà positivament en el treball dels professors i professores, i també en els aprenentatges de tots els alumnes. En el futur, les classes de Religió ja no seran el que sovint encara són en l’actualitat. És una bona notícia.

També et pot interessar …