13 febrero 2015

Aquest projecte situa a l’alumne al centre del procés d’aprenentatge i el converteix en agent actiu del seu aprenentatge. Es basa en el treball cooperatiu i l’ús de les tecnologies a l’aula. L’alumnat treballa en equip i amb uns rols definits. Es pretén que experimenti i visqui tot allò que està treballant i estudiant. 

També et pot interessar …