28 enero 2015


Les Jornades d’Espiritualitat de la Família Salesiana celebrades del 15 al 18 de gener a Roma van estar marcades pels testimoniatges i experiències, especialment en el seu tercer dia, el dissabte 17 de gener. La jornada del matí va tenir tres intervencions, entre les quals va destacar la del salesià Vicente Serrano, amb la seua ponència “Grupo Martes: Evangelitzar en les presons. L’experiència del Grupo Martes dels Salesians d’Espanya”.

“No sé fins a quin punt la ciutadania percep, a partir de les informacions –bastant esbiaixades- transmeses pels mitjans, la realitat dels establiments penitenciaris ni si aquests centres arriben a aconseguir la funció que se’ls atribueix en la Constitució Espanyola: la recuperació i rehabilitació social dels interns. El que sí constatem els qui entrem a la presó a prestar aquest voluntariat és que rebem almenys en la mateixa proporció, si no més, en què donem.

En primer lloc, s’entra en la presó a visitar a joves empresonats. Així de simple. De per si mateix, açò ja justificaria la intervenció, sent el Grup Dimarts un grup amb esperit evangèlic, i més encara atès que es mou en l’entorn salesià. Així ho va fer Don Bosco. Quan, jove sacerdot, caminava intentant aclarir, sota la tutela de Don Cafasso, què és el que el Senyor esperava d’ell, una de les experiències que ell explica haver realitzat és la visita als joves privats de llibertat en la presó de Torí. No tot va haver de resultar agradable per a Don Bosco, doncs en la tradició salesiana no va perdurar aquesta pràctica. Amb tot, algun dels aspectes d’aquesta experiència va a ser recordat per ell amb satisfacció: el passeig amb els joves interns. Però, sobretot, Don Bosco va a quedar reforçat en la consciència de la necessitat de proporcionar a aqueixos joves formació i propostes alternatives per a la seua vida a fi de no haver de repetir indefinidament el bucle “presó – llibertat – delicte – presó…”

Segons paraules del Rector Major: “els joves, especialment els més pobres, són un do per a nosaltres”, afirmava Don Vecchi. Si estem amb ells i enmig d’ells, són elles i ells els primers que ens fan el bé, que ens evangelitzen, que ens ajuden a viure veritablement l’Evangeli des del més propi del carisma salesià. Són elles i ells, especialment els qui són més pobres i necessitats, els qui ens salvaran, ajudant-nos a eixir de les nostres rutines, les nostres inèrcies, les nostres pors, amb freqüència més preocupats a conservar les pròpies seguretats que a tenir el cor, l’oïda i la ment oberts al que l’Esperit ens puga demanar”.

Les intervencions completes es poden trobar en sdb.org.
Vicente Serrano, és salesià de la comunitat de Sant Antoni Abat, de València. Des de l’any 2000 acompanya al Grup Dimarts, format per persones afectades, per la malaltia de l’addicció a les drogues. La seua experiència ve de la pràctica d’acompanyar al llarg d’aquests anys de pertinença al Grup Dimarts a nombroses persones en el llarg i difícil procés de recuperar el control de la seua vida, i d’estar al seu costat en les dificultats que aqueix procés tanca.

També et pot interessar …