14 enero 2015

En un ambient de familia i unitat, els participants aprofundiran el missatge de l’Estrena del Rector Major, que interpel·la novament a renovar l’opció a viure amb els joves i per als joves, amb l’estil de Don Bosco.

El tema està en profunda simfonia amb les exigències de tota l’Església, perquè és una invitació per estar amb els joves, en els nous contextos, i en particular en les noves perifèries – materials i existencials – constantment citades pel Papa i com diu el rector Major, "inherents al carisma salesià, constitutiu del seu ADN".

A les jornades de l’any del Bicentenari el Rector Major proposa a la Família Salesiana de donar prioritat a "pensar junts, planificar junts, treballar junts i pregar en comunió", sobretot per als joves.

Es presentaran durant les jornades alguns exemples de bones pràctiques que s’estan portant endavant en el món salesià que reflecteixen la cooperació de les diverses branques de la Família Salesiana, en aquest sentit un bon exemple es troba en l’estructura de l’equip responsable de l’organització de les jornades, compost per membres de 8 dels 30 grups de la Família Salesiana: Salesians, Filles Maria Auxiliadora, Salesians Cooperadors, l’Associació de Maria Auxiliadora, els Antics Alumnes de Don Bosco i de les Filles de Maria Auxiliadora, Voluntaris amb Don Bosco i Voluntàries de Don Bosco.

La unitat i la cooperació en la missió són exigències fonamentals arran dels nous reptes que la societat presenta a l’Església i a la Família Salesiana; juntament amb la creativitat, flexibilitat, capacitat de prendre riscos, i fins i tot a vèncer la por a cometre errors … Hereva d’un gran somiador la Família Salesiana, es reunirà en els pròxims dies a Roma per fer una avaluació d’aquestes noves rutes per ser cada vegada més fidels al servei dels joves preservant l’autenticitat del llegat de Don Bosco i els seus orígens.

"Vostès aprofundiran, s’actualitzaran sobre la realitats educatives i culturals dels joves, per respondre al moment actual de l’educació (…) si bé usant nous llenguatges, però sabent que l’idioma fonamental per comunicar-nos amb els nostres destinataris surt del cor ", es va dir el passat mes de març als Salesians participants en Capítol General 27.
 

També et pot interessar …