13 enero 2015

Actualment 15.300 salesians, presents en 132 països, es dediquen a l’educació i evangelització, la promoció i la defensa dels drets de nens, nenes i joves. A més, compten amb la col·laboració de més de 100.000 seglars, entre educadors i animadors que ofereixen el seu suport i entrega a aquesta tasca.

A Espanya la presència dels salesians està organitzada en dues províncies religioses o inspectories, circumscripcions que agrupen les comunitats salesianes i les obres que aquestes dirigeixen i animen en un determinat territori.

La Inspectoria de Maria Auxiliadora, de la zona sud-est juntament amb Balears i Canàries, té la seu a Sevilla i compta amb 58 comunitats, en què hi ha un total de 457 salesians. Aquesta xarxa inspectorial es compon de 61 centres escolars (29 amb Formació Professional), 58 centres juvenils, 112 plataformes socials i 52 parròquies.

D’aquesta manera es fa realitat el desig de Don Bosco que les comunitats salesianes siguin cases que acullen, escoles on s’aprèn, patis en què es juga i esglésies que evangelitzen.

Analitzant per fragments territorials les escoles que componen el mapa inspectorial, centrada aquest primer lliurament a Andalusia, Extremadura i Canàries, es destaquen les següents dades de les escoles salesianes:

Per al curs 2014-2015 es compta amb un total de 1023 unitats, repartides entre 142 de intantil, 326 de primària, 42 UAI, 240 ESO, 4 PDC, 51 PQPI, 102 CFGM, 46 CFGS i 74 de Batxillerat. Entre els centres amb un major nombre d´unitats destaquen Cadis (70), Trinidad (61), Triana (51), Còrdova (51) Màlaga (50) i Utrera (47).

El nombre total d’alumnes per aquestes tres comunitats autònomes arriba a la xifra de 25.649, repartits entre 15.030 de gènere masculí i 10.619 de gènere femení. Entre totes les etapes, Educació Primària mouria el major nombre aconseguint 8.365 alumnes, un 32,6% del total, seguida pels 6754 alumnes d’Educació Secundària, 26,3% del total.

Per al suport a la integració les dades dels alumnes atesos durant el curs 2014-2015 arriben les següents xifres:

– Discapacitat: 522
– Dif. Aprenentatge: 503
– Desv. Socioeducativa: 144
– Altes capacitats: 100
– Pendents d’aprovació: 131

A més, en l’actualitat es compta amb 75 alumnes en programes de diversificació curricular (PDC).

A Andalusia, Extremadura i Canàries estan matriculats 350 alumnes d’altres nacionalitats, sent el 1,4% del total d’alumnes matriculats. Els països amb major representació serien Marroc (38), Romania (34), Bolívia (31), Colòmbia (25) i la Xina (23).

Per atendre al total d’alumnes es compta amb 1594 docents durant el curs 2014/15, formats per 840 professors, 692 professors i 62 salesians. El personal no docent està compost per 221 persones, dividides entre 121 homes, 96 dones i 4 salesians.

Les escoles llar d’Antequera, Campano i San José del Valle compten per al curs 2014/15 amb un total de 278 residents (7 d’infantil, 114 de Primària, 127 de Secundària, 22 de PQPI / FPB i 8 de Batxillerat), atesos per 28 persones.

S’adjunten per a consulta i descàrrega les dades completes, desglossats per cases, acompanyats també de la informació sobre serveis i instal·lacions, les activitats extraescolars o la participació en programes europeus.

També et pot interessar …