19 noviembre 2014

"Don Bosco és la clau de lectura indispensable per comprendre el desenvolupament del seu carisma, com llavor que anuncia el desenvolupament de l’arbre, i, no obstant això, en aquest Congrés es va més enllà de la seva història", diu la germana Gracia Loparco, investigadora i historiadora de les FMA, en la presentació del congrés, un dels grans esdeveniments internacionals de l’any del Bicentenari de Don Bosco en què s’espera la participació de més de 230 persones, entre les que hi haurà Salesians, Filles de Maria Auxiliadora (FMA) i membres de la Família Salesiana. 
 
En vistes al Congrés, el desenvolupament del carisma només es pot entendre a partir d’una consideració de l’actualitat del carisma. És per això que en la jornada d’obertura, després de l’oració i les salutacions inicials, es presentarà un document sobre la ‘Presència del carisma salesià en el món d’avui’, la seva rellevància i desafiaments. 
 
En els tres dies següents la metodologia del Congrés inclou 9 relacions fonamentals en el matí i 38 comunicacions per grups a la tarda; recalcant l’estructura del trienni de preparació per al Bicentenari de Don Bosco, les jornades se centraran  cadascuna en un aspecte específic: 
 
• dijous 20, una relació històrica delinearà les principals transformacions internacionals en el període examinat, amb atenció a les qüestions que afecten més directament al món juvenil de les classes populars i mitjanes, o què repercuteix sobre les mateixes; 
 
• divendres 21, es posarà al centre de debat l’ànima educativa de l’acció salesiana entre els joves, examinant les orientacions pedagògiques i  la seva variació en sentit preventiu; 
 
• dissabte 22, estarà dedicat a l’espiritualitat. L’articulació de les intervencions s’emmarca en la propagació de l’esperit "salesià" en sentit veritable i propi; la investigació del model de santedat relacionat amb ell i l’atenció a la seva dimensió missionera i universal. 
 
Al final del Congrés, el matí del diumenge 23, es proposarà una reflexió sobre el futur del carisma de Don Bosco a partir del Concili Vaticà II, per unir l’anell del passat, amb el passat proper inevitable per comprendre les decisions que han incidit a les comunitats salesianes, fent que es convertissin amb el temps en el que són avui. 
 
El programa també inclou presentacions de llibres ‘Fonts Salesianes’, ‘Epistolari de Don Bosco’, ‘La historiografia Salesiana entre Estudis i Documentació en la historiografia postconciliar’, així com moments d’espiritualitat i compartir comú. 
 
"La presentació de diverses pàgines d’història salesiana -conclou Sor Loparco- no té en aquest Congrés, per tant, només un valor intel·lectual, cultural en sentit acadèmic, sinó que va més enllà, activant un cercle hermenèutic que involucra cada participant, part viva d’aquesta història o per pertinença institucional, o per interessos compartits ".

També et pot interessar …