13 octubre 2014

Ha sigut trobat en l’Institut salesià Beata Vergine di San Luca, a Bolonya, Itàlia, un document de gran valor històric salesià, però sobretot espiritual. Es tracta d’un pergamí, amb la signatura del Cardenal Svampa i del Beat Miguel Rua, primer successor de Don Bosco, al costat de la primera pedra de l’institut, el 22 de febrer de 1897 i que va ser col·locat i segellat en un cilindre de plom.
Els treballs de reestructuració de la constructora en els últims mesos, destinats a reforçar alguns punts dels fonaments de l’institut, han permès aquesta troballa, que de seguida va ser anunciada pel director salesià actual Gianni Danesi.
El text, en llatí, perfectament llegible, diu així: “DOMINICUS SVAMPA CARD. ARCHIEP. S. R. I. PRINCEPS VIII. calç. dt. a. MDCCCXCVII. lapidem auspicalem Ephebei Salesiani rite statuit, Nicolao Zoccoli Episc. Sebasteno vice sacra Antistite, Michaele Rua summo Salesianae Sodalitatis magistro, Ordine populoque DEUM. O. MAX. coram comprecantibus, ut opus bonori eius, tenuiorum utilitati susceptum, benigne numine proveberet, provectum custodivet”.
La traducció és: “Domenico Svampa Cardenal Arquebisbe Príncep del Sacre Romà Imperi el 7 març 1897 (el 7 de les calendes de març) va posar solemnement la primera pedra de l’escola salesiana per a xiquets, sent Nicola Zoccoli Bisbe (titular), de Sebaste Vicari Episcopal (de la Diòcesi de Bolonya, Vice Sacra Antistene), Rector Major de l’ordre salesiana Miquel Rua, l’Ordre (salesiana) i el poble junts orant a Déu altíssim, perquè l’obra en el seu honor, redunde en la utilitat dels més menuts, cresca amb bona voluntat (i) es conserve en el més alt”.
Una pregària que es renova encara avui i especialment aquest any Bicentenari, a fi que els Salesians seguisquen incansablement preparant generacions de bons cristians i honrats ciutadans, com han fet Sant Joan Bosco i els seus fills que han donat la seua vida pels joves que han freqüentat des de la fundació fins avui dia aquesta casa salesiana de Bolonya.

També et pot interessar …