9 septiembre 2014

 

El Rector Major i el seu Consell han elaborat el nou Projecte d’animació i govern en el qual han identificat les prioritats d’actuació de la Congregació per al sexenni 2014-2020 i les han plasmat en un esquema àgil i senzill.

 

El “Projecte del sexenni” és un document que el Rector Major i el seu Consell General elaboren com a guia per al treball de tota la Congregació. És la quarta vegada que es produeix, però com va escriure el Rector Major, don Ángel Fernández Artime, en la seua presentació “aquest resulta sempre nou: nous són el Rector Major, els consellers, el context i els reptes, així que noves han de ser també les respostes”.

En la fase de preparació s’ha prestat gran atenció a l’Informe que el Rector Major emèrit, don Pascual Chávez, va realitzar en l’obertura del Capítol General 27 (CG27); també al Capítol en si i a les perspectives compartides pel Consell General.

Del CG27 el projecte va prendre a més l’estructura, identificant una sola meta dividida en tres parts: “místics en l’Esperit”, “profetes de la fraternitat” i “serfs dels joves” i també els processos de caràcter prioritari, i els passos a seguir per a complir amb els compromisos.

Una particularitat del projecte del sexenni 2014-2020 és la seua essencialitat: “No tot el que el Rector Major i el Consell desenvoluparà durant el sexenni cal ser formulat; el que és ordinari no ha sigut escrit; de fet solament s’han ressaltat les prioritats” explica don Ángel Fernández Artime.

“L’esperança que oferisc a tots vosaltres -va dir el Rector Major en presentar el projecte a tota la Congregació- és que pugueu créixer en el compartir, la convergència i la comunió en els seus processos de projecció, amb la presencia animadora de l’Esperit Sant i amb el suport de Maria Auxiliadora. D’aquesta manera podem caminar junts en aquest Bicentenari del Naixement de Don Bosco”.

El projecte del sexenni i la presentació del Rector Major estan disponibles en el lloc sdb.org.

 

També et pot interessar …