1 septiembre 2014

L’entitat sense ànim de lucre Fundació Projecte Don Bosco, pertanyent a la Inspectoria Salesiana Maria Auxiliadora, disposa a Huelva de 4 pisos d’acollida amb conveni amb la Diputació, i destinats a menors-joves que, per diferents causes, han d’estar separats de les seves famílies i que tenen dificultats per a la seva inserció sociolaboral. 

Segons la Memòria 2013 dels Serveis Socials Comunitaris de la Diputació, l’any passat, vint joves van participar en el programa de promoció integral per a joves amb problemes d’exclusió social, posat en marxa per l’Àrea de Benestar Social de la Diputació de Huelva, en col·laboració amb la Fundació Projecte Don Bosco. 

Tal i com s’explica en la memòria, tot i que la Institució Provincial treballa des de l’any 1992 amb altres fundacions ja desaparegudes en el projecte de joves en conflicte social, és al setembre de 2013 quan es formalitza aquest conveni de col·laboració amb el "Projecte Don Bosco " per donar resposta institucional a les necessitats d’aquests joves, plantejades pels propis Serveis Socials Comunitaris en el seu àmbit d’actuació. 

L’atenció residencial de joves d’ambdós sexes amb dificultats d’integració social i laboral en pisos tutelats, és el principal objectiu d’aquest conveni, que busca també la prevenció i promoció integral social i laboral de la infància i la joventut, mitjançant la formació professional, el foment de l’ocupació i la promoció cultural. Per a la prestació d’aquests serveis el pressupost de la Diputació l’any passat va ser de 364.000 euros. 

El programa d’actuació consta de quatre fases: la d’acollida, que té una durada de 3 mesos; la de formació, de 2 mesos; la d’inserció laboral, de 18 mesos; i la fase d’emancipació, que té una durada d’entre 6 mesos i un any. Dels vint joves que van participar en el projecte l’any passat, tretze d’ells es troben en l’actualitat en fase de formació, tres a inserció laboral, i la resta han abandonat el projecte, per baixa voluntària o inadaptació. 

El 75% de la procedència i demanda d’actuació d’aquests joves es va produir als Serveis Socials Comunitaris, i només el 25% en els municipis de més de 20.000 habitants. Llevat de casos excepcionals, els joves atesos tenen una edat compresa entre els 16 i els 18 anys; han de tenir, a més, capacitat de reeducació i que en l’inici del programa no es trobin pendents de resolució judicial. 

L’equip humà que treballa en el desenvolupament d’aquest programa està format per un educador-director, quatre educadors i dos auxiliars tècnics educatius, que treballen a jornada completa; i dos cuiners i dos auxiliars de serveis generals, que ho fan a mitja jornada. 

 

També et pot interessar …