29 julio 2014

 El Tribunal Superior de Justícia d’Andalusia (TSJA) ha dictat sentència per la qual "reconeix el dret" del Col·legi Salesià de ‘San Francisco Solano’ de Montilla (Còrdova) al concert sol·licitat. Amb aquesta sentència "manté" la unitat de Primària que la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport va pretendre reduir. Aquesta unitat estava actualment en funcionament per una mesura cautelar.

En un comunicat, el despatx Muñoz de Priego & Pérez recorda que l’Ordre del 27 de març de 2013 de la Conselleria d’Educació de la Junta, de resolució de la convocatòria de concerts per al curs 2013/2014 i següents, resolia no renovar el concert sol·licitat pel Col·legi Salesià reduint una unitat de primer de Primària. El centre havia sol·licitat el concert de les 12 unitats d’Educació Primària (2 línies) que tenia fins a aquest moment concertades i en funcionament.
Aquesta mesura suposaria en els anys successius la pèrdua de tota una línia de primària al centre, de les dues que té, i fins i tot la possibilitat de qüestionar una línia d’ESO.
 
Així mateix, en aquest comunicat s’assenyala que en les resolucions denegatòries de concerts d’aquest any a la coneguda i reiterada causa de "no satisfer necessitats d’escolarització", que ja havia estat utilitzada en altres procediments anteriors, la Conselleria al·lega, per primera vegada, el descens demogràfic de la localitat i l’existència de vacants en la mateixa. Aquest mateix criteri va ser inclòs com a causa de no renovació de concerts en set centres concertats amb ideari amb demanda social en tota Andalusia. Aquestes reduccions de concerts fins i tot van provocar la creació i les actuacions del moviment "estem des-concertats".
 
Ara, continua, la sentència del TSJA de 12 juny 2014 estima la demanda presentada per la titularitat del centre, la Congregació Salesiana, anul·lant l’Ordre de concerts, "declarant el dret de la recurrent a la renovació del concert educatiu vigent per a una unitat d’Educació Primària sol·licitada pel Centre Concertat San Francisco Solano de Montilla (Còrdova) amb efectes de l’inici del curs 2013/2014 per a un període de quatre anys, amb condemna a l’Administració a la implantació efectiva d’aquesta unitat, i, tot això , amb expressa imposició de les costes causades a l’Administració demandada ".
 
L’advocat que ha dirigit la defensa de la Congregació Salesiana, Jesús Muñoz de Priego Alvear, ha manifestat que "la sentència, molt completa i que analitza amb detall el supòsit, es basa en el reconeixement que la renovació de concerts és preceptiva, segons la previsió del Reglament de concerts, excepte causes taxades, que l’Administració ni tan sols invoca, reconeix que l’ordre no està suficientment motivada, i destaca que amb independència de no haver acreditat la disminució demogràfica, difícilment pot argumentar la mateixa quan l’Administració educativa pretenia aprofitar la reducció d’aquesta unitat per ampliar una nova unitat en un centre públic ".
 
En l’anàlisi de la situació, Muñoz de Priego, valora que "francament, sembla evident que la Conselleria d’Educació pretén emmascarar en criteris organitzatius i de programació que no són més que decisions polítiques de tipus ideològic, difícilment justificables i que limiten l’exercici de la llibertat d’ensenyament. ha un atac reiterat cada any a l’ensenyament concertat, que no fa cas a més el que cada curs li manifesta la societat andalusa en els processos d’admissió d’alumnes, en els quals la demanda social desbordada d’aquest tipus de centres no resulta qüestionable ".

També et pot interessar …