26 julio 2014

El passat mes de juny es coneixia la decisió de la Conselleria d’educació de reduir el concert d’una unitat d’Intantil de 3 anys del Col·legi Salesià "Nuestra Señora del Carmen" d’Utrera. Des d’aquest moment, els pares afectats juntament amb el centre van acordar recórrer l’Ordre davant la Sala del contenciós-administratiu del TSJA.

El centre havia sol·licitat concert per a 9 unitats d’Infantil (tres línies completes), les mateixes que estaven en funcionament en el present curs, en rebre una demanda de 88 sol·licituds per a infantil de 3 anys, quota més que suficient per omplir les tres unitats de l’etapa, que suposen 75 vacants.

Els pares afectats, aquells que van quedar en el llistat de no admesos i es van quedar fora en cas de no tenir continuïtat aquesta unitat, van decidir interposar el corresponent contenciós-administratiu contra l’Ordre de resolució de concerts i sol·licitar en aquest procediment una mesura cautelar per al manteniment provisional del concert en aquesta unitat, que permetés escolaritzar els seus fills temporalment, mentre es resolgués el fons de l’assumpte, evitant així que el procediment perdi la seva eficàcia enfront d’ells. Per la seva banda, la Titularitat del centre, la Congregació Salesiana, també va decidir interposar un contenciós-administratiu enfront de l’Ordre de concerts.

El motiu esgrimit per la Conselleria per reduir aquest aula, igual que ja va passar en altres centres concertats fa just un any, és el descens demogràfic, aquesta vegada a Utrera, i l’existència de vacants a la zona.

L’assessoria jurídica de la Inspectoria Maria Auxiliadora, a través de l’advocat Jesús Muñoz de Priego, ha declarat que l’argument "constatable és que la Conselleria d’Educació de la Junta d’Andalusia va decidir retirar aquesta unitat amb una forta demanda social als Salesians d’Utrera, i alhora va ampliar una unitat més d’Infantil de 3 anys al Col·legi Públic Rodrigo Caro, per a la qual, per cert, segons ha recollit recentment la premsa local, ni tan sols té espais ".

Per a Muñoz de Priego "el cas del Col·legi Salesià d’Utrera era especialment sagnant, ja que va ser precisament la Conselleria, qui fa uns anys, va demanar al centre que construís i autoritzés tres línies d’Infantil a Utrera per atendre l’enorme demanda social de la localitat . Això li ha suposat al centre importants inversions i despeses que, no obstant, mai ha dubtat a afrontar. Resulta lamentable que ara la mateixa Conselleria pagui així l’actuació del centre, quan més es tem que aquesta forma d’actuar no respon a criteris jurídics, ni organitzatius o de gestió, sinó exclusivament a decisions polítiques ".

Gràcies a la nova mesura cautelar, mitjançant la Interlocutòria del 2 de juliol de 2014, la Secció Tercera de la Sala del Contenciós-Administratiu del TSJA va acordar "adoptar la mesura cautelar interessada consistent en el manteniment del concert per a la unitat d’educació infantil segon cicle que no va ser renovada, mentre se substancia el recurs ".

Aquesta mesura permetrà que molts pares que havien sol·licitat aquest centre per als seus fills i no havien estat admesos restant en llista d’espera, sense escolaritzar ni matricular els seus fills en cap altre centre, puguin previsiblement començar el curs al col·legi sol · licitat.

La decisió del TSJA permetrà escolaritzar als sol·licitants temporalment, mentre es resol el fons de l’assumpte, evitant així que el procediment perdi la seva eficàcia per a ells.


MANTENIMENT DE LA CAUTELAR ACORDADA AL COL·LEGI "SAN LUIS REY" DE PALMA DEL RíO (CÒRDOVA)

En un altre procediment també dirigit pel mateix despatx professional d’advocats de Sevilla, "Muñoz de Priego i Pérez ", s’ha notificat la Interlocutòria de 7 de juliol de 2014, pel qual s’acorda el manteniment de la mesura cautelar concedida per a la unitat de cicle Formatiu de Grau Mitjà al Col·legi Salesià de Palma del Río.

Jesús Muñoz de Priego explica l’origen del supòsit en què "la Conselleria va decidir reduir un concert que estava en vigor, a la meitat del curs, al·legant falta d’alumnes, tot i que els alumnes eren els mateixos que havien començat el curs i que existien, i l’Administració coneixia aquesta dada, quan es va concedir el concert, que es va publicar el mateix en el BOJA i quan es va signar el document administratiu de concert amb el centre ".

La Sala del TSJA va acordar mitjançant la Interlocutòria de 16 de maig la mesura cautelar. La Conselleria d’Educació va decidir recórrer en reposició dita Interlocutòria. La Sala del TSJA ha dictat Acte pel qual, desestimant el recurs interposat per l’Administració educativa andalusa confirma la mesura cautelar.

 

També et pot interessar …